Nei til EU i strømdemonstrasjon i Tromsø

Nei til EU deltok i demonstrasjonen i Tromsø 15. februar mot høye strømpriser og ACER. Selv om strømprisen ikke er høy her nord, så skyldes det bare at vi foreløpig ikke er koblet på kablene som sender strømmen ut av landet og strømprisen til himmels. Så Troms Nei til EU deltok i demonstrasjonen i solidaritet med alle dem som er blitt rammet av EUs frie flyt av elektrisitet som Norge er tilknyttet via EØS-avtalen og ACER.