Nei til EU med appell under strømdemonstrasjonen i Tromsø

Under demonstrasjonen mot de høye strømprisene og ACER i Tromsø 15. februar holdt Sofie Axelsen Osland appell der budskapet var politisk kontroll over strømprisene. Hun er styremedlem og arbeidsutvalgsmedlem i Nei til EU sentralt og i tillegg medlem av styret i Troms Nei til EU. Hun avsluttet appellen slik: "Folkestyre, solidaritet, handlefrihet og miljø er våres fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Og vi i Nei til EU vil fortsette å jobbe for å få Norge ut av EU sin energiunion gjennom rettsaken vi fører mot staten og vi vil fortsette å foreslå konstruktive løsninger både innenfor rammene av EØS-avtalen og vise mulighetene som åpner seg hvis vi sier opp avtalen. Og vi er veldig glade for alliansen med Industriaksjonen og fagbevegelsen. Det her er en sterk allianse som kan presse frem politisk kontroll over strømprisene, som er den eneste varige løsninga."