Norges handlingsrom i energiforsyningen

Lørdag 21. oktober arrangerte Troms Nei til EU et åpent møte i Tromsø der temaet var "EØS-avtalen og Norges handlingsrom for å sikre kontroll over energiforsyningen". Til å belyse temaet fra ulike innfallsvinker var disse invitert: Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og medlem av Alternativ energikommisjon, samt Erling Dalberg, konserndriektør for marked og teknologi i Troms Kraft AS.

Om lag 30 personer hadde finnet veien til Fagforbundets lokaler der Troms Nei til EU i samarbeid med LO i Tromsø arrangerte åpent møte med et meget aktuelt tema.

Morten Harper hadde fått dette temaet: "Hvilket handlingsrom har Norge gjennom EØS?" Han påpekte at det var et ikke ubetydelig handlingsrom i EØS-avtalen dersom det var politisk vilje til å benytte dette. Han viste blant annet til at Island har en mindre kategorisk formulering om EU-reglenes forrang i sitt lovverk. Samtidig påpekte han at økende bruk av direktorater i EU undergraver to-pillarsystemet i EØS, og at sterk økning i bruken av forordninger også begrenset muligheten for nasjonal tilpasning av regelverket. Han understreket samtidig at Norge har gode forhandlingskort dersom det er vilje til å konfrontere EU. Hele foredraget blir lagt ut etter hvert.

Erling Dalberg fra Troms Kraft hadde fått følgende tema: "Analyse av kraftsituasjonen i nord og Troms Krafts planer". Han viste til at viktige hjørnesteinsbedrifter i vårt område nå får nei til mer kraft fordi kraftreservene er lovet bort til Melkøya, batterifabrikker, datasentre og andre luftige planer. Dette har skjedd fordi det ikke har vært politisk prioritering av hvilke aktiviteter som skal få kraft. Strømmen har blitt tildelt etter "først til mølla"-prinsippet. Han understreket også at det bare er Nordland som har overskudd på elektrisk kraft her nord. Troms, og i enda større grad Finnmark, er underskuddsområder. Det har derfor vært diskutert å dele det nordnorske forsyningsområdet.

Trygve Tamburstuens foredrag blir behandlet som egen sak.