Tamburstuen: Løgn at strømmarkedet har tjent oss godt!

Trygve Tamburstuen hadde fått følgende tema under Troms Nei til EUs energimøte i Tromsø lørdag 21. oktober: "Hovedlinjer i produksjon, omsetning og prisdannelse" . Tamburstuen har variert bakgrunn, fra statssekretær i Olje- og energidepartementet til bred næringslivserfaring til medlem av Alternativ energikommisjon.

Tamburstuen startet med at Norge er Europas fornybarnasjon. Skogen tar opp halvparten av Norges CO2-utslipp. Han karakteriserte det som selvplaging at vi i motsetning til EU ikke tar skogen med i karbonregnskapet. Han påpekte også at den norske krafteksporten knapt nok er en dråpe i havet i EUs energimarked, mens den norske gasseksporten er viktig for EUs energiforsyning.

Tamburstuen tilbakeviste også påstandene om at vi har et kraftunderskudd og trenger utenlandskablene av den grunn. Norge har et kraftoverskudd på 16 TWh, men likevel blir prisen på strøm i Norge satt ut fra høyeste pris i EU-markedet. Når Støre og andre hevder at dette systemet har tjent oss godt, er det direkte løgn, sa Tamburstuen. Tvert imot har systemet skapt strømpriskrisen.

Når det ikke har vært mer opprør mot dette dysfunksjonelle systemet, mente han det skyldes at markedet har fått så sterk makt over folks sinn. Tamburstuen hadde også forslag til hva som bør gjøres for å ta tilbake kontrollen over kraftressursene:

  • frikoble norsk vannkraft fra det europeiske energimarkedet
  • ta tilbake omsetningssentralene/kraftbørsen
  • reforhandle de to siste kabelavtalene
  • oppgradere vannkraft, ta i bruk geotermisk energi, forberede kjernekraft
  • enøk med sterke virkemidler

Hele foredraget blir lagt ut etter hvert.