Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

Troms Nei til EU arrangerte en vellykket EØS-konferanse i Tromsø nå på lørdag. Om lag 25 tilhørere hadde møtt fram for å høre stortingsrepresentant og tidligere Nei til EU-leder Sigbjørn Gjelsvik og utredningsleder i Nei til EU Morten Harper holde foredrag om henholdsvis EØS og Norge etter brexit og EØS og arbeidslivet. Vi kommer tilbake med nærmere omtale senere.