ARRANGEMENT
Torsdag 15. april 2021 kl. 18:00 - 20:00 På nett

Hva betyr EU og EØS for norsk lokaldemokrati og offentlig styring?

Vest-Agder Nei til EU inviterer til webinar 15. april fra kl. 18.

Innledere:

  • Jarle Trondal, professor UiA
  • Morten Harper, utredningsleder Nei til EU

Diskusjon etter innledningene.

Påmelding

oaalang@online.no eller telefon 48 12 71 21.

Vest-Agder Nei til EU ønsker å reise spørsmål omkring hvordan det norske forholdet til EU påvirker lokaldemokrati og offentlig styring. Vårt syn er at nasjonal selvstendighet er det beste grunnlaget for et aktivt lokalt demokrati og en god offentlig administrasjon.

Det skapes usikkerhet omkring hvilke regler som skal følges. Innføringen av nye EØS-bestemmelser har gått i et slikt tempo og blitt så omfattende at det oppstår usikkerhet omkring hvilke regler som gjelder. Dette viste seg tydelig i denne såkalte «NAV-skandalen».

I stedet for å kunne bruke lokal arbeidskraft, har kommunene måtte bruke utenlandske firmaer til ulike prosjekter. Det har i Kristiansand ført til svært kostbare og negative erfaringer.

Det at regler og forordninger fra EU må følges, vil føre til at de folkevalgte må hele tiden passe seg for at et komplisert regelverk følges og deres egentlige oppgave, å følge det mandat de har fra velgerne, kan bli vanskeliggjort

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Fredag 16. april 2021 kl. 10:00 - 14:15 På nett

Digital fylkesledersamling i Nei til EU

Digital fylkesledersamling den 16. april i Teams.
arrangement
Mandag 19. april 2021 kl. 18:30 Digitalt i Microsoft Teams

Årsmøte 2021 i Telemark Nei til EU

Årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams mandag 19. april kl. 18.30. Innledning ved Roy Pedersen, leder i Nei til EU.
arrangement
Tirsdag 20. april 2021 På nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Tirsdag 20. april 2021 kl. 10:00 På nett

Webinar om bemanningsbransjen og sosial dumping

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg.