ARRANGEMENT
Lørdag 04. mars 2023 kl. 14:00 - 16:00 Søgne Gamle prestegård, Søgnetunet 11, 4640 Søgne

Vest Agder Nei til EU - Årsmøte 2023

Vest-Agder Nei til EU avholder årsmøte lørdag 4. mars kl. 14.00 på Søgne Gamle prestegård, Søgnetunet 11, 4640 Søgne

Årsmøtedokumenter finner du ved å gå til denne siden:

Program:

Kl. 14.00 - 15.00

  • Leder i Nei til EU, Einar Frogner, innleder på aktuelle politiske spørsmål.
  • spørsmål og debatt.

Enkel bevertning.

Denne delen av møtet er åpent for alle.

Fra ca. kl. 15.00 - 16.00 vil det ordinære årsmøtet avholdes med behandling av ordinære årsmøtesaker.

Dette er bare for medlemmer.

Appeler fra:

  • Rogaland Nei til EU v/leder Amina Ødegaard Prestbakk
  • Agder Bondelag
  • REC Solar ved tilitsvalgte 

Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes inn til styret senest 14 dager før møtedato. Sendes til: lille5mann@gmail.com

Endringer i programmet kan forekomme.

Se ellers info på vår Facebook side:  https://www.facebook.com/VestAgderNeiTilEU


Vær velkommen til Søgne lørdag 4. mars.

Hilsen styret i Vest-Agder Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Mandag 11. des. 2023 kl. 19:00 Bø Hotell, Gullbringvegen 32, 3800 Bø

Strømpriskrisa og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4

Det inviterer til opent møte mandag 11. desember 2023, kl. 19:00 på Bø Hotell. Tema: Korleis kampen mot strømpriskrisa, resultatet av ACER-søksmålet og arbeidet videre med utfordringene knytt til EU`s Energipakke 3 og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4.
arrangement
Lørdag 03. feb. 2024 kl. 10:30 Folkets hus i Sandnes Kirkegata 1, 4307 Sandnes

Rogaland Nei til EU - Årsmøte 2024

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 3. februar 10:30-15:30 i Folkets hus i Sandnes.
arrangement
Lørdag 17. feb. 2024 kl. 11:00 Honne, Biri

Fylkesårsmøte Oppland Nei til EU

Mer informasjon kommer.
arrangement
Lørdag 24. feb. 2024 kl. 11:15 Fagforbundets lokaler, Stortorget 4, 3. etasje, 9008 Tromsø

Fylkesårsmøte Troms Nei til EU