Sitter noen med fasiten?

Det har fram til nå vært en tverrpolitisk enighet om at et eventuelt norsk medlemskap i EU ikke er aktuelt uten at det holdes en ny folkeavstemning som gir et flertall for et norsk unionsmedlemskap.

Denne enigheten synes å bli forsøkt brutt ved at landets statsminister har latt seg intervjue av det utenlandske nettstedet «Politico» og der tydelig har sådd tvil om dette.

Etter hennes mening synes  det være slik at folket lar seg forlede av sine følelser, mens det politiske topplan vet hva som er best for folket, seg selv eller hvem det måtte være.

Ved ethvert valg eller enhver folkeavstemning må en regne med at folk velger ut fra hva de synes må være det beste. Nei til EU vektlegger å gi folket best mulig informasjon om EU. Er det noen som alltid har klart å piske opp stemninger og forsøke å skape panikk, så må det være ja-siden. Det er en klar erfaring fra folkeavstemningene i 1972 og 1994, og det gjelder ikke minst i de siste dagene før disse avstemningene.

Vi opplever en stadig sterkere kløft mellom et  sjikt av yrkespolitikere og velgerne. Det  er ikke et kommunikasjonsproblem. Det er et problem som har sin rot i manglende holdning til  folkestyret. Noen tror de sitter med en slags fasit og vet bedre enn andre.

Styret i Vest-Agder Nei til EU

Ole Langeland (leder)