Fylkesstyret bevilget 25000 kroner

Norsk konstitusjon vil kunne endre seg fra å være knyttet til Grunnloven vår til å bli en del av EØS-konstruksjonen. Nei til EU kan ikke sitte stille.

Det er vår viktigste oppgave i Nei til EU å stoppe den glideflukten som er på gang. På bakgrunn av det vedtaket Stortinget fattet i vår i ACER-saken, valgte rådsmøtet i Nei til EU i april å gå i gang med forberedelser til en rettslig prosess. Dette er krevende økonomisk og kaller på innsats både fra oss og andre som deler våre syn.

Fylkesstyret i Vest-Agder  vedtok å bevilge 25 000 kroner til dette arbeidet med oppfordring til andre om å støtte saken.