For eller mot at Norge skal bli medlem av EU

Folkestyre og nasjonal suverenitet er grunnleggende argumenter for Nei til EU.

Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar, og politikerne står til ansvar for velgerne. EU overtar myndighet over stadig nye områder fra nasjonalstatene, og innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de lukkede dørene i Brussel. Vårt nei til EU er også et ja til solidaritet og internasjonalt samarbeid for miljø og klima.

For eller mot at Norge skal bli med i EU