Svar: For eller mot å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit

Her ser du partienes standpunkter.

For å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit

Partioversikter13

Partiene Rødt, Senterpartiet og SV er for å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit.

Mot å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit

Partioversikter14

Partiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Venstre er mot å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit. 

Vet ikke/Ingen mening

Alle stortingspartiene har tatt standpunkt til å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit. 

Neste spørsmål:

7. For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv