Streik mot bemanningsbransjen 15. november 2017. EØS, vikarbyrådirektivet og arbeidslivet var viktige tema.

Svar: Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

Her ser du partienes standpunkter.

For å bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

Partioversikter18

Partiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Senterpartiet og SV er for å bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene.

Mot å bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

Partioversikter19

Partiene Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er mot å bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene.

Vet ikke/Ingen mening

Alle stortingspartiene har tatt standpunkt til å bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene. 

 

Stort bilde i toppen: Streik mot bemanningsbransjen 15. november 2017. EØS, vikarbyrådirektivet og arbeidslivet var viktige tema. (Jan Steinholt)