BLI MEDLEM

Støtt vårt arbeid

Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk. Derfor er Nei til EU en demokratisk medlemsorganisasjon.

Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Du velger selv om du vil engasjere deg i aktiviteter utover å betale kontingent. Vil du støtte vårt arbeid uten å være medlem, kan du også DONERE en valgfri sum.

NEI TIL EU

Medlemskap koster kr 200,- det første året, deretter kr 395 i året. Familiemedlemskap (medlemskap nummer to og utover i husstanden) koster kr 250 per person, kr 150 første året. Hovedmedlemskap inkluderer et abonnement på avisen Standpunkt og skriftserien Vett.

UNGDOM MOT EU

Medlemskap i Ungdom mot EU koster kr 50,- pr. år, inkludert innmeldingsåret. På grunn av statsstøtteregler må fødselsår oppgis. (UmEU er for de under 30).

STUDENTER MOT EU

Medlemskap i Studenter mot EU koster kr 50,- pr. år, inkludert innmeldingsåret. På grunn av statsstøtteregler må fødselsår oppgis.