ARRANGEMENT
Fredag 29. november 2019 kl. 13:00 - 16:00 Design og arkitektur Norge, Hausmannsgate 16, Oslo

25 år siden folkets nei – seminar

Seminaret vil ta for seg noen av de politiske temaene som var viktigst for Nei til EU i 1994. Samtidig som man vil diskutere hva som er viktig for den norske EU-motstanden fremover.

Åpent for alle og gratis inngang

Programpostene er som følger:

  • 13.00–14.30 Perspektivdebatt

Debatten vil bli ledet av Geir Helljesen og bestå av tidligere og nåværende politikere, som Einar Steensnæs (KRF), Odd Einar Dørum (V), Jorunn Folkvord (Rødt), Åsmund Aukrust (AP), Daniel Skjevik-Aasberg (Unge Høyre), Marit Arnstad (SP), Bjørn Kristian Svendsrud (FPU) og Arne Nævra (SV). Debatten vil blant annet handle om EU-kampen i 1994, hvordan den har preget Norge de siste 25 årene og hvordan norsk EU-motstand vil være framover.

  • 14.45–15.00 EU-motstand og miljøkamp

Miljøkamp og EU-kamp. To sider av samme sak? ved leder av Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

  • 15.00–16.00 Verden er større enn EU

Helene Bank, rådgiver i For Velferdsstaten inviterer til samtale om norsk solidaritetspolitikk utenfor EU, sammen med Benedikte Pryneid Hansen fra Rødt, Reidun B. Heggen fra Ungdom mot EU og Åsa Paaske Gullbrandsen fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Fredag 10. des. 2021 - Lørdag 11. des. 2021 Oslo

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Tirsdag 14. des. 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.