ARRANGEMENT
Fredag 29. november 2019 kl. 13:00 - 16:00 Design og arkitektur Norge, Hausmannsgate 16, Oslo

25 år siden folkets nei – seminar

Seminaret vil ta for seg noen av de politiske temaene som var viktigst for Nei til EU i 1994. Samtidig som man vil diskutere hva som er viktig for den norske EU-motstanden fremover.

Åpent for alle og gratis inngang

Programpostene er som følger:

  • 13.00–14.30 Perspektivdebatt

Debatten vil bli ledet av Geir Helljesen og bestå av tidligere og nåværende politikere, som Einar Steensnæs (KRF), Odd Einar Dørum (V), Jorunn Folkvord (Rødt), Åsmund Aukrust (AP), Daniel Skjevik-Aasberg (Unge Høyre), Marit Arnstad (SP), Bjørn Kristian Svendsrud (FPU) og Arne Nævra (SV). Debatten vil blant annet handle om EU-kampen i 1994, hvordan den har preget Norge de siste 25 årene og hvordan norsk EU-motstand vil være framover.

  • 14.45–15.00 EU-motstand og miljøkamp

Miljøkamp og EU-kamp. To sider av samme sak? ved leder av Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

  • 15.00–16.00 Verden er større enn EU

Helene Bank, rådgiver i For Velferdsstaten inviterer til samtale om norsk solidaritetspolitikk utenfor EU, sammen med Benedikte Pryneid Hansen fra Rødt, Reidun B. Heggen fra Ungdom mot EU og Åsa Paaske Gullbrandsen fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.
arrangement
Torsdag 30. mai 2024 kl. 19:00 - 21:00 Teams

Finnmark Nei til EU - årsmøte 2024

Påmelding til årsmøte sendes til: brithastavang@me.com