ARRANGEMENT
Fredag 04. oktober 2019 kl. 09:00 - 12:00 Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Landbruket 25 år utenfor EU

Halvdagsseminar om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima og handelsforholdet mellom Norge og EU.

  • Egen landbrukspolitikk - en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk?
  • Utviklingen i EUs landbrukspolitikk og erfaringer fra dansk landbruk.
  • Handelen med landbruksvarer mellom EU og Norge - en likeverdig utvikling?
  • Hvilke muligheter for en offensiv klimapolitikk for landbruket gir det at Norge ikke er del av EU?

Innledninger ved Bjørn Iversen (tidligere leder i Norges Bondelag), Gyda Gaarder Tøraasen (trainee, Landbrukets hus), Bjørn Eidem (prosjektleder Ruralis og tidligere landbruksråd til EU), Silje Strøm (Natur og Ungdom), Harald Moskvil (MDG) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). 

Enkel servering ved møteslutt. Seminaret er gratis.

Meld deg på seminaret! (via epost)

Programmet:

09:00   Velkommen ved Birte Usland (Leder av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg)

09:05   Bjørn Iversen (Leder i Norges Bondelag i 1994): Egen landbrukspolitikk - en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk

09:40   Bjørn Eidem (Prosjektleder Ruralis og tidligere landbruksråd til EU): Utviklingen av EUs landbrukspolitikk siden 1990-tallet

10:10   Gyda Gaarder Tøraasen (Trainee, Landbrukets hus): Utviklingen for dansk landbruk i EU: stort volum – usikker inntjening

10:30   Pause

10:45   Silje Strøm (Natur og Ungdom og Alliansen ny landbrukspolitikk): En god klimapolitikk for norsk landbruk utenfor EU

11:00   Harald Moskvil (Landbrukspolitisk talsperson for MDG): Hva De grønnes framgang i EU-parlamentsvalget kan bety for landbrukspolitikken i EU

11:15   Torgeir Knag Fylkesnes (stortingsrepresentant for SV): Økt selvberging i norsk landbruk – hva bør gjøres med importen av landbruksvarer fra EU?

11:30   Hvordan bør en norsk landbruks- og klimapolitikk utenfor EU se ut? Paneldiskusjon med Silje Strøm, Harald Moskvil og Torgeir Knag Fylkesnes. Ordstyrer: Birte Usland

Slutt kl. 12:00

Arrangør: Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg

Stort bilde i toppen: Innhøsting rundballer. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 18. aug. 2020 Oslo

AU-møte 18. august

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Fredag 21. aug. 2020 - Lørdag 22. aug. 2020 Oslo

Styremøte 21.–22. august

Møte i Nei til EUs styre.
Tirsdag 25. aug. 2020 kl. 18:00 - 19:00 Kantina i Nordhordlandshallen, Knarvik.

Alver Nei til EU – innkalling til årsmøte.

Me ønskjer alle betalande medlemmer velkomne til årsmøtet.
arrangement
Fredag 28. aug. 2020 Oslo

Fylkeslederkonferanse 28. august

Samling for fylkeslederne i Nei til EU.