ARRANGEMENT
Fredag 04. oktober 2019 kl. 09:00 - 12:00 Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Landbruket 25 år utenfor EU

Halvdagsseminar om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima og handelsforholdet mellom Norge og EU.

  • Egen landbrukspolitikk - en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk?
  • Utviklingen i EUs landbrukspolitikk og erfaringer fra dansk landbruk.
  • Handelen med landbruksvarer mellom EU og Norge - en likeverdig utvikling?
  • Hvilke muligheter for en offensiv klimapolitikk for landbruket gir det at Norge ikke er del av EU?

Innledninger ved Bjørn Iversen (tidligere leder i Norges Bondelag), Gyda Gaarder Tøraasen (trainee, Landbrukets hus), Bjørn Eidem (prosjektleder Ruralis og tidligere landbruksråd til EU), Silje Strøm (Natur og Ungdom), Harald Moskvil (MDG) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). 

Enkel servering ved møteslutt. Seminaret er gratis.

Meld deg på seminaret! (via epost)

Programmet:

09:00   Velkommen ved Birte Usland (Leder av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg)

09:05   Bjørn Iversen (Leder i Norges Bondelag i 1994): Egen landbrukspolitikk - en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk

09:40   Bjørn Eidem (Prosjektleder Ruralis og tidligere landbruksråd til EU): Utviklingen av EUs landbrukspolitikk siden 1990-tallet

10:10   Gyda Gaarder Tøraasen (Trainee, Landbrukets hus): Utviklingen for dansk landbruk i EU: stort volum – usikker inntjening

10:30   Pause

10:45   Silje Strøm (Natur og Ungdom og Alliansen ny landbrukspolitikk): En god klimapolitikk for norsk landbruk utenfor EU

11:00   Harald Moskvil (Landbrukspolitisk talsperson for MDG): Hva De grønnes framgang i EU-parlamentsvalget kan bety for landbrukspolitikken i EU

11:15   Torgeir Knag Fylkesnes (stortingsrepresentant for SV): Økt selvberging i norsk landbruk – hva bør gjøres med importen av landbruksvarer fra EU?

11:30   Hvordan bør en norsk landbruks- og klimapolitikk utenfor EU se ut? Paneldiskusjon med Silje Strøm, Harald Moskvil og Torgeir Knag Fylkesnes. Ordstyrer: Birte Usland

Slutt kl. 12:00

Arrangør: Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg

Stort bilde i toppen: Innhøsting rundballer. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Torsdag 04. feb. 2021 kl. 18:00 Parken Grill, Otta

Årsmøte - Sel og Heidal Nei til EU

Sel og Heidal Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 4. februar kl. 18.00 på Parken Grill i Otta.
arrangement
Lørdag 13. feb. 2021 kl. 11:00 Digitalt på internett, via Teams

Oppland Nei til EU innkaller til digitalt Årsmøte

Oppland Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte lørdag 13. februar kl. 11.00 - 13.00 Årsmøtet avholdes digitalt på Teams.
arrangement
Torsdag 04. mars 2021 kl. 09:00 - Fredag 04. mars 2022 kl. 12:00 Webinar

Ekstern: Internasjonalt seminar 2021

AgriAnalyse inviterer til webinar: Internasjonalt seminar om bl.a. EUs Green Deal og Farm to Fork.