ARRANGEMENT
Fredag 04. oktober 2019 kl. 09:00 - 12:00 Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Landbruket 25 år utenfor EU

Halvdagsseminar om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima og handelsforholdet mellom Norge og EU.

  • Egen landbrukspolitikk - en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk?
  • Utviklingen i EUs landbrukspolitikk og erfaringer fra dansk landbruk.
  • Handelen med landbruksvarer mellom EU og Norge - en likeverdig utvikling?
  • Hvilke muligheter for en offensiv klimapolitikk for landbruket gir det at Norge ikke er del av EU?

Innledninger ved Bjørn Iversen (tidligere leder i Norges Bondelag), Gyda Gaarder Tøraasen (trainee, Landbrukets hus), Bjørn Eidem (prosjektleder Ruralis og tidligere landbruksråd til EU), Silje Strøm (Natur og Ungdom), Harald Moskvil (MDG) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). 

Enkel servering ved møteslutt. Seminaret er gratis.

Meld deg på seminaret! (via epost)

Programmet:

09:00   Velkommen ved Birte Usland (Leder av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg)

09:05   Bjørn Iversen (Leder i Norges Bondelag i 1994): Egen landbrukspolitikk - en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk

09:40   Bjørn Eidem (Prosjektleder Ruralis og tidligere landbruksråd til EU): Utviklingen av EUs landbrukspolitikk siden 1990-tallet

10:10   Gyda Gaarder Tøraasen (Trainee, Landbrukets hus): Utviklingen for dansk landbruk i EU: stort volum – usikker inntjening

10:30   Pause

10:45   Silje Strøm (Natur og Ungdom og Alliansen ny landbrukspolitikk): En god klimapolitikk for norsk landbruk utenfor EU

11:00   Harald Moskvil (Landbrukspolitisk talsperson for MDG): Hva De grønnes framgang i EU-parlamentsvalget kan bety for landbrukspolitikken i EU

11:15   Torgeir Knag Fylkesnes (stortingsrepresentant for SV): Økt selvberging i norsk landbruk – hva bør gjøres med importen av landbruksvarer fra EU?

11:30   Hvordan bør en norsk landbruks- og klimapolitikk utenfor EU se ut? Paneldiskusjon med Silje Strøm, Harald Moskvil og Torgeir Knag Fylkesnes. Ordstyrer: Birte Usland

Slutt kl. 12:00

Arrangør: Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg

Stort bilde i toppen: Innhøsting rundballer. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 29. sep. 2020 Oslo

AU-møte 29. september

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Mandag 05. okt. 2020 kl. 18:00 Kokkeplassen, Vesterveien 134, 4817 His, Arendal.

Innkalling til rådsmøte i Aust-Agder Nei til EU.

Aust-Agder Nei til EU innkaller til Rådsmøte måndag 5. oktober kl. 18.00. Møtet avholdes på Kokkeplassen, Vesterveien 134, His i Arendal.
arrangement
Tirsdag 13. okt. 2020 På nett

Nettmøte med fylkeslederne 13. oktober

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.
arrangement
Torsdag 15. okt. 2020 kl. 18:00 - 20:00 Sted annonseres seinere

Fylkesårsmøtet 2020