ARRANGEMENT
Lørdag 30. november 2019 kl. 10:00 - 16:00 DOGA (Design og Arkitektur Norge), Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

Rådsmøte i Nei til EU 30. november 2019

Det blir rådsmøte i Nei til EU, lørdag 30. november 2019 på Design og Arkitektur Norge i Oslo.

Forslag til dagsorden rådsmøtet

10.00–10.15 Sak 1: Konstituering. Valg av møteleder, referenter og protokollunderskrivere. Behandling av forretningsorden.

10.15–11.15 Sak 2: Politisk innledning ved Kathrine Kleveland, deretter generaldebatt.

11.15–11.30 Sak 3: Årsmelding 2018-2019 og sak 4: Regnskap 2018. Innledning ved generalsekretær, deretter spørsmål og debatt

11.30 Frist for å fremme endringsforslag til sak 3: Årsmelding 2018-2019

11.30–12.15 Sak 5: Prioritering av arbeidsplan 2020. Innledning, deretter spørsmål og debatt

12.15 Frist for å fremme endringsforslag til sak 5: Prioritering av arbeidsplan 2020

12.15–13.00 Lunsj

13.00–13.30 Sak 7: Uttalelser. Leder av uttalelseskomiteen legger fram komiteens innstilling, deretter spørsmål og debatt

13.30 Frist for å fremme endringsforslag til sak 7: Uttalelser

13.30–14.00 Sak 6: Budsjett 2020. Innledning, deretter spørsmål og debatt

14.00 Frist for å fremme endringsforslag til sak 6: Budsjett 2020

14.00–14.15 Pause

14.15–15.00 Vedtak. Vedtak sak 3: Årsmelding 2018-2019, sak 5: Arbeidsplan 2020, sak 6: Budsjett 2020 og sak 7: Uttalelser

15.00–16.00 EUs interne utvikling. Innledninger, deretter spørsmål og debatt

Avslutning


Påmelding

Meld deg på rådsmøtet senest innen 03.11.2019 via dette skjemaet (NB: kun én påmelding per skjema)

Praktisk informasjon

Rådet i Nei til EU er sammensatt av to representanter fra hvert fylke (en av hvert kjønn oppnevnt av fylkesstyret), 20 direktevalgte rådsrepresentanter, styret, samt tre representanter fra UmEU. I tillegg har hvert studentlag mulighet til å møte med én observatør, det samme har ledere av faste utvalg i Nei til EU.

Alle deltakere på rådsmøtet må selv ordne med reisebilletter. Representanter fra fylkeslaga bestiller selv hotell/overnatting, mens styremedlemmer og direktevalgte rådsmedlemmer melder inn sine
overnattingsbehov i påmeldingsskjemaet.

For fylkeslagene er det reiseutjevning som gjøres opp i etterkant, basert på fylkenes innsendte informasjon om reisekostnader.

Direktevalgte rådsrepresentanter, utvalgsledere og styret får dekket sine utgifter fra Nei til EU sentralt, basert på innsendte reiseregninger. Studentlagene dekker kostnadene for sine representanter. Er det noen av råds-/styremedlemmene eller utvalgsledere som ikke kan legge ut for reise, kan vi ordne billetter fra Nei til EU sentralt. Kontakt økonomi og administrasjonsansvarlig marte.olimb@neitileu.no for slik avtale.

Reiser skal i følge vårt reisereglement foregå på billigst mulig måte og det oppfordres til å finne miljøvennlige løsninger. Bestill billetter tidlig for å få tak i dem rimelig!

Vel møtt til rådsmøte!

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Fredag 10. des. 2021 - Lørdag 11. des. 2021 Oslo

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Tirsdag 14. des. 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.