ARRANGEMENT
Lørdag 28. mars 2020 kl. 10:00 - Søndag 29. mars 2020 kl. 13:00 Det gror (kantina i Landbrukskvartalet, 5. etasje), Schweigaards gate 34 E, 0191 Oslo

Avlyst: Rådsmøte mars 2020 i Nei til EU

Nei til EU holder rådsmøte i mars, med både politiske og organisatoriske saker på sakskartet. I rådet sitter direktevalgte representanter, representanter fra fylka og Ungdom mot EU, samt styret.


Rådsmøtet er avlyst 

Les mer her. 


Tidsramme: Lørdag 10.00–17.00 (tilbud om felles middag etter møtet) og søndag 10.00–13.00

Påmelding:

Meld deg på rådsmøtet senest innen 5.3.2020 via dette skjemaet (NB: kun én påmelding per skjema):

https://bit.ly/3aKiRbP

Program:

Lørdag 28. mars

10.00 Åpning og konstituering

10.10 Innledning ved Kathrine Kleveland

10.30 Generaldebatt

11.10 Pause

11.20 Brexit
Innledning ved Helle Hagenau (internasjonalt utvalg. Spørsmål og debatt

12.00 Lunsj

13.00 Nei til EU mot 2021 – debatt om politisk og organisatorisk arbeid fram mot 2021 
Innledninger ved Benedikte Pryneid Hansen (R) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) samt Idar Helle. Spørsmål og debatt.

14.50 Pause

15.00 Medlemsvekst 2020
Motivansjonsinnledninger ved Thomas Haug og Karl-Sverre Holdal. Spørsmål og debatt.

15.40 Saker til behandling
Uttalelse, presentasjon og debatt

16.55: Hilsen fra Ungdom mot EUs nye leder

17.00 Frist for endringsforslag til saker til behandling

17.00 Avslutning og middag for påmeldte

Søndag 29. mars

10.00 Debatt: Er medlemskap i EU viktig for norsk klimainnsats? Spørsmål og debatt

11.10 Pause

11.20 Status søksmål
Rapport ved Kathrine Kleveland og Morten Harper. Spørsmål og debatt.

12.20 Vedtak

13.00 Avslutning og lunsj

Praktisk informasjon: Rådet i Nei til EU er sammensatt av to representanter fra hvert fylke (en av hvert kjønn oppnevnt av fylkesstyret), 20 direktevalgte rådsrepresentanter, styret, samt tre representanter fra UmEU. I tillegg har ledere av faste utvalg i Nei til EU møterett samt ansattes representant.      

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

Fredag 24. mars 2023 kl. 18:00 - 20:30 Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, Bergen

Årsmøte i Hordaland Nei til EU - meld deg på!

Årsmøte i Hordaland Nei til EU finn stad 24. mars. Registrering frå 17.30. Etter møtet vert det middag. Ønskjer du å melda saker til årsmøtet, må dette sendast til fylkesstyret v/ leiar Toril Mongstad innan 24. februar. Årsmøtet er gratis, for deltaking på middag, eventuell overnatting og seminar er det eigendelar, desse finn du i påmeldingsskjemaet nedafor:
arrangement
Lørdag 25. mars 2023 - Søndag 26. mars 2023 Scandic Fauske, Storgata 82, 8200 Fauske

Nordland Nei til EU - Fylkeskonferanse og årsmøte 2023

Nordland Nei til EU avholder fylkeskonferanse og årsmøte lørdag 25. mars og søndag 26. mars på Scandic Fauske hotell, Fauske.
Lørdag 25. mars 2023 kl. 09:00 - 14:30 Bergen

Hordaland NtEU arrangerer årsmøteseminar 25. mars – meld deg på!

Dagen etter årsmøtet, 25. mars, vert det arrangert seminar. Årsmøtet er gratis, for deltaking på middag, eventuell overnatting og seminar er det eigendelar, desse finn du i påmeldingsskjemaet nedafor:
arrangement
Lørdag 25. mars 2023 kl. 11:00 Folkets Hus, Øvre Torggate 9, Drammen

Buskerud Nei til EU - Årsmøte 2023

Buskerud Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 25 mars kl. 11.00 i Folkets Hus i Drammen.