ARRANGEMENT
Lørdag 28. mars 2020 kl. 10:00 - Søndag 29. mars 2020 kl. 13:00 Det gror (kantina i Landbrukskvartalet, 5. etasje), Schweigaards gate 34 E, 0191 Oslo

Avlyst: Rådsmøte mars 2020 i Nei til EU

Nei til EU holder rådsmøte i mars, med både politiske og organisatoriske saker på sakskartet. I rådet sitter direktevalgte representanter, representanter fra fylka og Ungdom mot EU, samt styret.


Rådsmøtet er avlyst 

Les mer her. 


Tidsramme: Lørdag 10.00–17.00 (tilbud om felles middag etter møtet) og søndag 10.00–13.00

Påmelding:

Meld deg på rådsmøtet senest innen 5.3.2020 via dette skjemaet (NB: kun én påmelding per skjema):

https://bit.ly/3aKiRbP

Program:

Lørdag 28. mars

10.00 Åpning og konstituering

10.10 Innledning ved Kathrine Kleveland

10.30 Generaldebatt

11.10 Pause

11.20 Brexit
Innledning ved Helle Hagenau (internasjonalt utvalg. Spørsmål og debatt

12.00 Lunsj

13.00 Nei til EU mot 2021 – debatt om politisk og organisatorisk arbeid fram mot 2021 
Innledninger ved Benedikte Pryneid Hansen (R) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) samt Idar Helle. Spørsmål og debatt.

14.50 Pause

15.00 Medlemsvekst 2020
Motivansjonsinnledninger ved Thomas Haug og Karl-Sverre Holdal. Spørsmål og debatt.

15.40 Saker til behandling
Uttalelse, presentasjon og debatt

16.55: Hilsen fra Ungdom mot EUs nye leder

17.00 Frist for endringsforslag til saker til behandling

17.00 Avslutning og middag for påmeldte

Søndag 29. mars

10.00 Debatt: Er medlemskap i EU viktig for norsk klimainnsats? Spørsmål og debatt

11.10 Pause

11.20 Status søksmål
Rapport ved Kathrine Kleveland og Morten Harper. Spørsmål og debatt.

12.20 Vedtak

13.00 Avslutning og lunsj

Praktisk informasjon: Rådet i Nei til EU er sammensatt av to representanter fra hvert fylke (en av hvert kjønn oppnevnt av fylkesstyret), 20 direktevalgte rådsrepresentanter, styret, samt tre representanter fra UmEU. I tillegg har ledere av faste utvalg i Nei til EU møterett samt ansattes representant.      

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

Mandag 21. juni 2021 kl. 18:00 - 20:00 Stad: Kantina i rådhuset Knarvik,

Gode medlem, velkomen til årsmøte i Alver Nei til EU, 21. juni 2021

Den 21. juni vert det årsmøte i Alver Nei til EU. Me startar kl 18 med eit politisk tema, Roy Pedersen, leiar i Nei til EU, har sagt ja til å innleia. Etter innleiinga vert det høve til ordskifte. Kl 19 startar me det formelle årsmøtet
arrangement
Tirsdag 22. juni 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.
arrangement
Onsdag 23. juni 2021 kl. 17:00 - 21:00 På nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Lørdag 31. juli 2021 kl. 12:00 - 15:00 Bragernes Torg, Drammen

Folkemøte om EØS og Stortingsvalget

Sett av lørdag 31. juli. Da arrangerer Buskerud Nei til EU stort folkemøte på Bragernes Torg i Drammen. Temaet er EØS og Stortingsvalget. Buskeruds førstekandidater fra Senterpartiet, SV og Rødt er med i panelet, og det vil bli appeller, innlegg og "folkets røst", samt kunstneriske innslag ved trubaduren Yngve Kristiansen. Ta med familie, venner og kjente!