– EU har for mye makt i Norge

Over halvparten av de spurte mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Bare én av fire mener EU ikke har for mye makt.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, har Norge en rekke avtaler med EU og særlig EØS-avtalen har gjort at Norge innfører en betydelig del av EUs regelverk og praksis. En ny meningsmåling utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU stiller spørsmålet: «Mener du at EU har for mye makt i Norge?» Svarene fordeler seg slik:

  • Ja: 50,5 %
  • Nei: 26,5 %
  • Vet ikke: 23 %
EUmaktMålingOkt22
Sentio-målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1005 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 20.–25. oktober.

Over halvparten av de spurte mener altså at EU har for mye makt i Norge. Bare drøyt én av fire mener svarer nei på spørsmålet. Hvis vi holder vet ikke-gruppen (23 %) utenfor, blir fordelingen slik: 65,6 % mener EU har for mye makt, mens 34,4 % ikke mener dette.

I en tidligere meningsmåling fra månedsskiftet mai–juni 2019 svarte også over halvparten ja på samme spørsmål. Her svarte 52 % ja, 36,4 % nei og 11,6 % vet ikke. Mens ja-andelen er lite endret siden 2019, har andelen som mener EU ikke har for mye makt i Norge sunket med 10 prosentpoeng (og vet ikke-andelen har økt tilsvarende).