ARRANGEMENT
Onsdag 04. mars 2020 kl. 18:30 Schweigaardsgate 34, Oslo (Kantina Det-Gror AS)

Akershus Nei til EU - Årsmøte 2020

Akershus Nei til EU avholder årsmøte onsdag 4. mars klokken 18.30 i Kantina (Det-Gror AS) i Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 E, Oslo. Åpent møte fra kl 17.30

Åpent møte med enkel matservering fra kl. 17.30

Innledning ved Nei til EUs leder Kathrine Kleveland om Nei til EUs oppgaver og utfordringene framover.

Ordinært årsmøte fra 18.30

Sakliste:

1.           Godkjenning av innkalling

2.           Godkjenning av sakliste

3.           Konstituering; valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

4.           Årsmelding for 2019/2020

5.           Regnskap for 2019

6.          Arbeidsplan for 2020/2021

7.          Rammebudsjett for 2020

8.          Innkomne forslag

9.          Valg av styre, revisorer og valgkomite

Saksdokumenter til årsmøtet finner du her:

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være fylkesstyret i hende før

26. februar 2020; e-post: svend@nkp.no  mobil 91100079   

Med vennlig hilsen

Akershus Nei til EU v/ styret