ARRANGEMENT
Søndag 09. mai 2021 kl. 10:00 - 14:00 Digitalt årsmøte på Teams på internett

Årsmøte - Finnmark Nei til EU

Finnmark Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte søndag 9. mai kl. 10.00 - 14.00 Årsmøtet avholdes på Teams.

Styrets foreløpige forslag til dagsorden:

  1. Ordinære årsmøte saker
  2. Behandling av vedtekter
  3. Behandling av uttalelser
  4. Foredrag ved Roy Pedersen, leder Nei til EU
  5. Valg

Dagsorden og sakspapirer legges ut på vår internettside senest 23.04.2021, altså 16 dager før årsmøtet. Og sendes ut på epost til de av dere som har dette. Det varsles også med SMS, til de av dere som har mobil og ikke epost.

Sakspapirer til årsmøtet finner du her:

Saker til årsmøte må være styret i hende seinest 30.04.2021, og må sendes på epost til brithastavang@me.com

Påmelding: På grunn av koronapandemien må årsmøtet avholdes digitalt på Teams. For at vi skal få sende deg lenke til teams, må vi ha påmelding. Frist for påmelding er innen 2. mai. Påmelding sendes til: brithastavang@me.com

 

Forslag til vedtektsendringer:

§ 4, punkt 6.1

Gammel ordlyd:

Velger minst 4 vararepresentanter for styret i nummerorden. Velges for 1 år.

Ny ordlyd:

Det velges 5 vararepresentanter av årsmøtet for styret, og Fagforbundet oppnevner en vararepresentant for styret i Finnmark Nei til EU. Alle velges for et år.

§ 4, punkt 8

Gammel ordlyd:

Velge valgkomite.

Ny ordlyd:

Velge 3 representanter til valgkomiteen, som hver skal sitte i to år. Første år velges 1 for 2 år, og 2 for et år. Påfølgende år velges 2 for 2 år. Deretter veksles det mellom å velge 1 for 2 år og 2 for to år annethvert år.

Kommunikasjon og frister:
For å kommunisere godt med våre medlemmer må e-post benyttes.

De av dere som mottar dette brev pr. post har vi dessverre ikke epostadresse eller mobilnummer til.

Dere kan sende styret opplysninger om deres epostadresse eller mobilnummer på epost, SMS eller per telefon til brithastavang@me.com, tlf. 40390032, om dere ønsker å delta på årsmøtet.


Praktisk:

  • Det vil bli sendt ut invitasjon med lenke til Teams i god tid før møtet.
  • Møt til møtet 15 minutter før møtet hvis du ikke har brukt Teams tidligere. Slik at vi kan hjelpe deg.
  • Skal du ikke snakke slå av mikrofonen din.

Vi minner om at kontingenten må være registrert betalt hos Nei til EU senest 07.05.2021 for at medlemmer skal ha stemmerett under ekstraordinært årsmøte.

Velkommen! 

Vennlig hilsen

Styret i Finnmark Nei til EU

Finnmark Nei til EU

C/O Britha Marie Stavang Berg

Postboks 42

9711 Lakselv

40390032

brithastavang@me.com

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Fredag 10. des. 2021 - Lørdag 11. des. 2021 Oslo

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Tirsdag 14. des. 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.