Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Finnmark Nei til EU!

KONTAKT

image-contact

Finnmark Nei til EU
v/ Britha Marie Stavang Berg
Postboks 42,
9711 Lakselv
Mobil: 40390032

E-postadressen til Finnmark Nei til EU er brithastavang@me.com og finnmark@neitileu.no

Vi er på Facebook: Finnmark Nei EU

KART

Generell kontakt:

Vet du ikke hvem som bør lese din henvendelse? Send den til neitileu@neitileu.no


FINNMARK NEI TIL EU

Her finner du kontaktinformasjon til fylkesstyret og lokallaga.

employee

Britha Marie Stavang Berg

Leder

Postboks 42, 9711 Lakselv

40390032