Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Finnmark Nei til EU!

KONTAKT

image-contact

Finnmark Nei til EU
v/ Gunn Bodil Mathisen
Gartnerjordet 69
9710 Bjørnevatn
Mobil: 907 62 093

E-postadressen til Finnmark Nei til EU er brithastavang@me.com og finnmark@neitileu.no

Vi er på Facebook: Finnmark Nei EU

KART

Generell kontakt:

Vet du ikke hvem som bør lese din henvendelse? Send den til neitileu@neitileu.no

 

FINNMARK NEI TIL EU

Her finner du kontaktinformasjon til fylkesstyret og lokallaga.

employee

Gunn Bodil Mathisen

Leder

Bjørnevatn

907 62 093