Årsmøte Hordaland Nei til EU 11. - 12. mars 2022

Her finner du dokumentene som ble brukt på årsmøtet. Hvis dokumentet ble endret av møtet finner du begge har

 1. Opning v/ Toril Mongstad
 2. Helsingar til årsmøtet:
  • Leiar i Nei til EU Roy Pedersen helsar årsmøtet
  • Leiar i Ungdom mot EU Frankie Solberg Rød helsar årsmøtet
 3. Konstituering av årsmøtet 
  • Opprop v/ Toril Mongstad
  • Godkjenning av innkalling og saksliste v/ Toril Mongstad
  • Val av møteleiarar og ordstyrarar. Forslag frå styret: Gunnar Rutle, Sigmund Simmenes, Toril Mongstad
  • Val av møtereferentar. Forslag frå styret: Frode Mannsåker og Hildur Straume
  • Val av to personar til å underskriva protokollen. Forslag frå styret: Arnulf Hjelmtveit og Agathe Børretzen
 4. Årsmelding 2021, v/Toril Mongstad 
 5. Rekneskap, balanse og revisjonsmelding for 2021, v/ Hildur Straume, Frode Mannsåker, Frank Mo
 6. Forslag til Arbeidsplan 2022 (fram til årsmøtet 2023), v/ Gunnar Rutle og Sigmund Simmenes. Vedtatt Arbeidsplan 2022
 7. Budsjett for 2022, v/ Hildur Straume 
 8. Innkomne framlegg og årsmøte-fråsegner v/Toril Mongstad
 9. Val.  Valkomiteens leiar Jane Nordlund, legg fram komiteen si innstilling.
  • Val av nytt styre
  • Val av valkomité v/Toril Mongstad, styret si innstilling:
   • Jane Nordlund                                 leiar
   • Jorunn Skistad Holsen                   medlem
   • Daniel Ducrocq                               medlem
 10. Avslutning