Bergen Nei til EU - oppdaterte vedtekter pr. 2018

Her finner du vedtektene til Bergen Nei til EU, sist oppdatert 5. april 2018

På årsmøtet 5. april 2018 ble vedtektene justert. Endringen gjelder §5 Styret i vedtektene. 

Her kan vedtektene lastes ned.