Kunnskapsbank

EØS
EUs utvikling
Brexit
Handelspolitikk
Arbeidsliv og faglig politikk
Klima og miljø
Landbruk
Schengen og flyktningpolitikk
Energi og naturressurser
Kunnskapsbank
EØS

Maten vår er trygg, men den kunne vært enda tryggere

20. nov. 2017

Det var foredragsholderne Torbjørn Tufte fra Agri Analyse og Ingrid Melkild fra Nortura enig om foran de rundt 50 tilhørerne på Nei til EUs landbruksseminar i Oslo 17. november.

Kunnskapsbank
EØS

ACER: Derfor må Stortinget bruke § 115

09. nov. 2017

Avgivelse av suverenitet til EUs energibyrå ACER må behandles etter Grunnlovens § 115 med krav om tre fjerdedels flertall.

Kunnskapsbank
Energi og naturressurser

ACER, EØS, grunnloven og Norge

09. nov. 2017

Den nye energiplattformen i EU (ACER), EØS, grunnloven og Norge

Kunnskapsbank
Transport og kommunikasjon

NtEU fakta: Skal vi la EU overstyre norsk jernbanepolitikk?

08. nov. 2017

Det sittende eller framtidige Storting kan fremdeles omgjøre eller reversere jernbanereformen hvis den viser seg å bli en fiasko eller en trussel mot sikkerhet og arbeidsforhold. Men dersom Norge ikke legger ned veto mot Jernbanepakke IV, blir en slik reversering umulig uten å si opp hele EØS-avtalen.

Kunnskapsbank
Arbeidsliv og faglig politikk

Nytale fra EU-kommisjonen

07. nov. 2017

Blir utstasjonering et ubrukt glansnummer for arbeidsinnvandring fra øst til nordvest i EU/EØS?

Kunnskapsbank
Energi og naturressurser

Fem fakta om ACER, EUs energibyrå

07. nov. 2017

Energibyrået ACER kan overstyre den nasjonale kontrollen med energisektoren. Regjeringen vil innføre EU-regelverket i EØS, og legge Norge under ACER via overvåkningsorganet ESA.

Kunnskapsbank
EØS

Stipend til master om EUs bankinnskuddsdirektiv

03. nov. 2017

Stipendjuryen mener denne oppgaven utmerker seg med et særlig aktuelt tema.

Kunnskapsbank
EØS

Kampen om utstasjoneringa

25. okt. 2017

Fra himmel til helvete – og tilbake igjen. Er det mulig i EU?

Kunnskapsbank
Fiskeri

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

19. okt. 2017

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

Kunnskapsbank
Klima og miljø

Klimapolitikk for landbruket

25. sep. 2017

Regjeringa ynskjer å inngå ei felles klimaavtale med EU om reduksjon av utslepp av klimagassar fram mot 2030. Kva slags konsekvensar kan det få for landbruket i Noreg?

Kunnskapsbank
Norsk EU-debatt

Standpunkt 5-2017

21. sep. 2017

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Kunnskapsbank
EUs utvikling

Vett 3 2017: EU-guiden

28. aug. 2017

Verden er større enn EU.