Her finner du innledningene fra det faglige seminaret 22.5.2019

Hordaland og Bergen Nei til EU hadde et svært vellykket seminar onsdag 22. mai. Her finner du lysarkene til de fleste innledningene

Vi har gjort det til en tradisjon å arrangere slike seminar omtrent en gang i halvåret. Siden vi nå nærmer oss kommune og fylkestingvalg, har vi valgt tema som burde ha interesse for det

EU og EØS vedtar hele tiden direktiv og forordninger som får stor betydning for de lokale folkevalgte organene, og ikke minst for deres mulighet til å fatte egne avgjørelser.

Mongstad

Toril Mongstad, nestleder i Hordaland Nei til EU, tok opp meldepliktsdirektivet, som – hvis det blir vedtatt – i sterk grad vil begrense kommuner og fylkeskommuner sin rett til å gjøre vedtak som etter EØS sin mening kan begrense muligheten for tjenesteutveksling mellom land – dvs det blir f.eks. enda vanskeligere å gi oppdrag til lokale leverandører. Her finner du lysarkene hun brukte.

Herdis Helle, jurist med doktorgrad om EUs konkurranserett, og ansatt i Bergen kommune, gikk gjennom den rapporten Hjelmengutvalget har kommet med. I rapporten vil de begrense muligheten offentlige foretak har til å levere tjenester til befolkningen. KS har fått laget en rapport som viser at veldig mange tjenester i så fall vil bli svært mye dyrere. Her finner du lysarkene hun brukte.

Helle
Mamen

Lars Mamen er tømrer, og tok opp det arbeidet han driver i organisasjonen Fair Play Bygg, som er opprettet for å begrense arbeidslivskriminalitet. Han snakket også litt om Oslomodellen, en av flere modeller der kommuner og fylkeskommuner prøver å begrense bruk av bemanningsbyråer og sikre tariffavtaler for de som utfører oppdrag for det offentlige. Her finner du lysarkene han brukte.

Til slutt snakket Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet om helheten i hva EU- og EØS- medlemsskapet betyr, og advarte spesielt mot fri arbeidsinnvandring. Vi må ha en regulert arbeidsinnvandring. Han snakket som vanlig uten manus, så vi har ingen lysark fra ham.

Lundteigen