ARRANGEMENT
Onsdag 24. april 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4

Seminar om ACER og Strømprisene

Morten Harper snakket om ACER og om energipriser i tilknytning til det. Morten Harper er politisk rådgiver og utredningsleder i Nei til EU og en av dem som har veldig mye kunnskap om ACER. Arrangører av studiemøtet av Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU. Lysbildene fra foredraget kan ses her.

Lysbildene fra foredraget kommer her.

Teksten her er skrevet i forkant av seminaret/møtet: 
Han vil også si litt om det som skjer på Island i forbindelse med ACER, samt om Nei til EU sitt søksmål mot Stortingets ACER-vedtak.

Som mange vet oppretter EU mange såkalte byrå som gis myndighet til å ta avgjørelser på ulike saksområder. ACER er ett av dem. Våren 2018 var der en stor politisk kamp om Norges tilslutning til ACER, der motstanderne så vidt tapte, men resultatet er ennå ikke gitt.

Men siden Norge ikke er medlem av EU planlegges en saksgang som i realiteten omgår vår Grunnlov:

  • Vedtakene i ACER skal innom ESA som – ord for ord – skal fatte samme vedtak som ACER
  • Deretter sendes vedtaket videre til en nyopprettet reguleringsmyndighet RME som skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter:
    • Ledelsen skal ikke kunne instrueres av myndighetene
    • Myndighetene skal ikke kunne bestemme over bruken av de midlene som overføres til RME
  • RME skal så «helt uavhengig av nasjonale myndigheter» fatte samme vedtak. Påleggene fra RME vil så være bindende for norsk energipolitikk.
  • Det er uansett et juridisk problem at denne saken ble behandlet i Stortinget etter § 26, og ikke §115. Vår oppfatning er at denne saken skulle vært behandlet etter grunnlovens § 115, fordi det handler om å gi fra seg suverenitet på et svært viktig politikkområde. Dette er bakgrunnen for at Nei til EU har gått til søksmål mot staten.

Konsekvensen er at ACER får reell håndhevings- og vedtaksmyndighet over energisektoren vår.
ACER har rett til å fatte vedtak om oppbygginga av infrastruktur som krysser grenser, om tilgang til nettverk og forsyningssikkerhet og om prosjekt av felles interesse (artikkel 7 i den tredje energimarkedspakken).
I praksis vil dette bety at ACER kan pålegge oss å bygge og betale for kraftkabler og rørledninger fra Norge til andre land.
Det er så langt ikke er avgjort hvor vidtfavnende myndighet ACER skal få i framtida, det er en problemstilling som blir viktigere og viktigere innenfor EØS, etter som flere og flere politikkområder legges under ulike utvalg i stedet for å bli en del av det nasjonale lovverket.

Det er ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. I det landet som fra naturens side er velsignet med mest miljøvennlig kraft, kan vi ende opp med den høyeste strømprisen.
Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. Med 11 000 arbeidsplasser ligger de 25 bedriftene spredt landet rundt. I Salten, Finsnes, Glomfjord, Mo i Rana, Mosjøen, Orkanger, Kyrksæterøra, Sunndalsøra, Bremanger, Høyanger, Ålvik, Odda, Tyssedal, Sauda, Husnes, Lista, Kristiansand, Eydehavn, Øie og Lillesand.
I tillegg kommer mineralindustrien, Rockwool og Glava, papirindustrien og den petrokjemiske industrien. Ikke bare eksportinntektene, men også Norge ville sett helt annerledes ut uten. Dette er nøkkelbedrifter, dette er ryggraden i norsk industri og avgjørende for det sterke distriktsnorge vi kjenner.

Dette møtet er 2. møte i en møterekke på fire som til sammen utgjør en studiesirkel.
Møtet er åpent for alle. Velkommen.

Morten Harper har skrevet mer om ACER.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 23. okt. 2019 kl. 16:00 - 19:00 Kristiansand folkebibliotek Rådhusgt. 11, 4611 Kristiansand

Brexit - Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS?

Åpent møte med enkel bevertning med innlegg om konsekvenser av Brexit.
arrangement
Lørdag 26. okt. 2019 kl. 11:00 - 14:00 Kirkenær, Grue Barne- ungdomsskoles aula

Åpent seminar i Kirkenær

Tema er EØS-avtalens miljøbestemmelser og EØS-avtalens påvirkning på norsk jordbruk og matproduksjon.
arrangement
Mandag 28. okt. 2019 kl. 19:00 Rådhusteatret i Ski, Auduns sal. Adresse Idrettsveien 8.

Åpent møte med Sigbjørn Gjelsvik i Ski

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik taler og innleder til debatt: Strømpriser, EØS og norsk, grønn energipolitikk
Tirsdag 29. okt. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

Studiemøte om ACER og EUs 4. energidirektiv

Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig. Nei til EU har gått til sak mot statsminister Erna Solberg. Staten, ved regjeringsadvokat Seiersted vil avvise søksmålet. Spørsmålet om å avvise saken var oppe i Oslo Tingrett 23. september. Nei til EUs advokater mener det er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten.