ARRANGEMENT
Onsdag 24. april 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4

Seminar om ACER og Strømprisene

Morten Harper snakket om ACER og om energipriser i tilknytning til det. Morten Harper er politisk rådgiver og utredningsleder i Nei til EU og en av dem som har veldig mye kunnskap om ACER. Arrangører av studiemøtet av Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU. Lysbildene fra foredraget kan ses her.

Lysbildene fra foredraget kommer her.

Teksten her er skrevet i forkant av seminaret/møtet: 
Han vil også si litt om det som skjer på Island i forbindelse med ACER, samt om Nei til EU sitt søksmål mot Stortingets ACER-vedtak.

Som mange vet oppretter EU mange såkalte byrå som gis myndighet til å ta avgjørelser på ulike saksområder. ACER er ett av dem. Våren 2018 var der en stor politisk kamp om Norges tilslutning til ACER, der motstanderne så vidt tapte, men resultatet er ennå ikke gitt.

Men siden Norge ikke er medlem av EU planlegges en saksgang som i realiteten omgår vår Grunnlov:

  • Vedtakene i ACER skal innom ESA som – ord for ord – skal fatte samme vedtak som ACER
  • Deretter sendes vedtaket videre til en nyopprettet reguleringsmyndighet RME som skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter:
    • Ledelsen skal ikke kunne instrueres av myndighetene
    • Myndighetene skal ikke kunne bestemme over bruken av de midlene som overføres til RME
  • RME skal så «helt uavhengig av nasjonale myndigheter» fatte samme vedtak. Påleggene fra RME vil så være bindende for norsk energipolitikk.
  • Det er uansett et juridisk problem at denne saken ble behandlet i Stortinget etter § 26, og ikke §115. Vår oppfatning er at denne saken skulle vært behandlet etter grunnlovens § 115, fordi det handler om å gi fra seg suverenitet på et svært viktig politikkområde. Dette er bakgrunnen for at Nei til EU har gått til søksmål mot staten.

Konsekvensen er at ACER får reell håndhevings- og vedtaksmyndighet over energisektoren vår.
ACER har rett til å fatte vedtak om oppbygginga av infrastruktur som krysser grenser, om tilgang til nettverk og forsyningssikkerhet og om prosjekt av felles interesse (artikkel 7 i den tredje energimarkedspakken).
I praksis vil dette bety at ACER kan pålegge oss å bygge og betale for kraftkabler og rørledninger fra Norge til andre land.
Det er så langt ikke er avgjort hvor vidtfavnende myndighet ACER skal få i framtida, det er en problemstilling som blir viktigere og viktigere innenfor EØS, etter som flere og flere politikkområder legges under ulike utvalg i stedet for å bli en del av det nasjonale lovverket.

Det er ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. I det landet som fra naturens side er velsignet med mest miljøvennlig kraft, kan vi ende opp med den høyeste strømprisen.
Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. Med 11 000 arbeidsplasser ligger de 25 bedriftene spredt landet rundt. I Salten, Finsnes, Glomfjord, Mo i Rana, Mosjøen, Orkanger, Kyrksæterøra, Sunndalsøra, Bremanger, Høyanger, Ålvik, Odda, Tyssedal, Sauda, Husnes, Lista, Kristiansand, Eydehavn, Øie og Lillesand.
I tillegg kommer mineralindustrien, Rockwool og Glava, papirindustrien og den petrokjemiske industrien. Ikke bare eksportinntektene, men også Norge ville sett helt annerledes ut uten. Dette er nøkkelbedrifter, dette er ryggraden i norsk industri og avgjørende for det sterke distriktsnorge vi kjenner.

Dette møtet er 2. møte i en møterekke på fire som til sammen utgjør en studiesirkel.
Møtet er åpent for alle. Velkommen.

Morten Harper har skrevet mer om ACER.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 04. feb. 2020 kl. 18:00 Otta, Parken Grill og Cafebar (Smuget)

Sel og Heidal Nei til EU innkaller til årsmøte

Sel og Heidal Nei til EU avholder årsmøte på Parken Grill og Cafebar (Smuget) den 4.februar kl 18.00
arrangement
Lørdag 08. feb. 2020 kl. 11:00 - 15:00 Lakselv, Banak Leir

Finnmark Nei til EU innkaller til årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte lørdag 8. februar kl. 11.00 til 15.00 Sted: Banak Leir (rett før flyplassen, på høyre side av veien)
arrangement
Mandag 10. feb. 2020 kl. 18:30 Fossesholm Herregård, Fossgata, 3320 Vestfossen

NAV-skandalen og EØS-avtalen - Åpent møte

Det inviteres til åpent møte 10. februar kl 1830 på Fossesholm Herregård, Vestfossen i Øvre Eiker.
arrangement
Lørdag 15. feb. 2020 kl. 10:30 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte.

Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte på Honne Hotell og Konferansesenter lørdag 15. februar 2020 kl. 10.30 Per Olav Lundteigen, Sp, innleder på åpent møte i etterkant av årsmøtet.