ARRANGEMENT
Onsdag 24. april 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4

Seminar om ACER og Strømprisene

Morten Harper snakket om ACER og om energipriser i tilknytning til det. Morten Harper er politisk rådgiver og utredningsleder i Nei til EU og en av dem som har veldig mye kunnskap om ACER. Arrangører av studiemøtet av Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU. Lysbildene fra foredraget kan ses her.

Lysbildene fra foredraget kommer her.

Teksten her er skrevet i forkant av seminaret/møtet: 
Han vil også si litt om det som skjer på Island i forbindelse med ACER, samt om Nei til EU sitt søksmål mot Stortingets ACER-vedtak.

Som mange vet oppretter EU mange såkalte byrå som gis myndighet til å ta avgjørelser på ulike saksområder. ACER er ett av dem. Våren 2018 var der en stor politisk kamp om Norges tilslutning til ACER, der motstanderne så vidt tapte, men resultatet er ennå ikke gitt.

Men siden Norge ikke er medlem av EU planlegges en saksgang som i realiteten omgår vår Grunnlov:

  • Vedtakene i ACER skal innom ESA som – ord for ord – skal fatte samme vedtak som ACER
  • Deretter sendes vedtaket videre til en nyopprettet reguleringsmyndighet RME som skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter:
    • Ledelsen skal ikke kunne instrueres av myndighetene
    • Myndighetene skal ikke kunne bestemme over bruken av de midlene som overføres til RME
  • RME skal så «helt uavhengig av nasjonale myndigheter» fatte samme vedtak. Påleggene fra RME vil så være bindende for norsk energipolitikk.
  • Det er uansett et juridisk problem at denne saken ble behandlet i Stortinget etter § 26, og ikke §115. Vår oppfatning er at denne saken skulle vært behandlet etter grunnlovens § 115, fordi det handler om å gi fra seg suverenitet på et svært viktig politikkområde. Dette er bakgrunnen for at Nei til EU har gått til søksmål mot staten.

Konsekvensen er at ACER får reell håndhevings- og vedtaksmyndighet over energisektoren vår.
ACER har rett til å fatte vedtak om oppbygginga av infrastruktur som krysser grenser, om tilgang til nettverk og forsyningssikkerhet og om prosjekt av felles interesse (artikkel 7 i den tredje energimarkedspakken).
I praksis vil dette bety at ACER kan pålegge oss å bygge og betale for kraftkabler og rørledninger fra Norge til andre land.
Det er så langt ikke er avgjort hvor vidtfavnende myndighet ACER skal få i framtida, det er en problemstilling som blir viktigere og viktigere innenfor EØS, etter som flere og flere politikkområder legges under ulike utvalg i stedet for å bli en del av det nasjonale lovverket.

Det er ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. I det landet som fra naturens side er velsignet med mest miljøvennlig kraft, kan vi ende opp med den høyeste strømprisen.
Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. Med 11 000 arbeidsplasser ligger de 25 bedriftene spredt landet rundt. I Salten, Finsnes, Glomfjord, Mo i Rana, Mosjøen, Orkanger, Kyrksæterøra, Sunndalsøra, Bremanger, Høyanger, Ålvik, Odda, Tyssedal, Sauda, Husnes, Lista, Kristiansand, Eydehavn, Øie og Lillesand.
I tillegg kommer mineralindustrien, Rockwool og Glava, papirindustrien og den petrokjemiske industrien. Ikke bare eksportinntektene, men også Norge ville sett helt annerledes ut uten. Dette er nøkkelbedrifter, dette er ryggraden i norsk industri og avgjørende for det sterke distriktsnorge vi kjenner.

Dette møtet er 2. møte i en møterekke på fire som til sammen utgjør en studiesirkel.
Møtet er åpent for alle. Velkommen.

Morten Harper har skrevet mer om ACER.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

Mandag 21. juni 2021 kl. 18:00 - 20:00 Stad: Kantina i rådhuset Knarvik,

Gode medlem, velkomen til årsmøte i Alver Nei til EU, 21. juni 2021

Den 21. juni vert det årsmøte i Alver Nei til EU. Me startar kl 18 med eit politisk tema, Roy Pedersen, leiar i Nei til EU, har sagt ja til å innleia. Etter innleiinga vert det høve til ordskifte. Kl 19 startar me det formelle årsmøtet
arrangement
Tirsdag 22. juni 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.
arrangement
Onsdag 23. juni 2021 kl. 17:00 - 21:00 På nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Lørdag 31. juli 2021 kl. 12:00 - 15:00 Bragernes Torg, Drammen

Folkemøte om EØS og Stortingsvalget

Sett av lørdag 31. juli. Da arrangerer Buskerud Nei til EU stort folkemøte på Bragernes Torg i Drammen. Temaet er EØS og Stortingsvalget. Buskeruds førstekandidater fra Senterpartiet, SV og Rødt er med i panelet, og det vil bli appeller, innlegg og "folkets røst", samt kunstneriske innslag ved trubaduren Yngve Kristiansen. Ta med familie, venner og kjente!