ARRANGEMENT
Torsdag 21. mars 2024 kl. 18:00 Grand hotel, Bernstorffstredet 1, 6509 Kristiansund

Hva gjør vi når Stortinget selger ut strømmen vår?

Medlemsmøte for Kristiansund og omegn torsdag 21. mars kl. 18.00 på Grand hotel

Se møteplakat her:

Stortinget har sluttet seg til EØS, ACER og EUs tredje enegidirektiv. Det har medført at Norge har mistet råderetten over strømmen vår, og folket fått en pris på europeisk nivå.

De to siste åra har gitt oss den høyeste strømprisen noen sinne, på tross av strømstøtte. Strømmen er arvesølvet vårt, som har sikret varme hus og norske arbeidsplasser i kraftkrevende industri.

Nå inspiserer EU- kommisærer i disse dager norske vannmagasin med helikopter, og presser på for at vi skal gi dem full råderett ved å innføre den fjerde energidirektivet.

I Møre og Romsdal mener fylkeslaget at vi må reise en debatt om å kvitte oss med EØS-avtalen og ACER gjennom en opplysningskampanje og krav om folkeavstemning.

Det kan vi gjøre fordi::

• Folket to ganger har stemt mot å underlegge oss EU.

• Folket i Møre og Romsdal mener vi må ta tilbake kontrollen med strømmen.

• Handelsavtalen er fremdeles innbakt i EØS- avtalen og jevnlig oppdatert. Den gir oss tollfri adgang for våre industrivarer

EØS- avtalen er en lydighets kontrakt der direktiv blir innført nærmest automatisk og EU-retten gis forrang over norsk lovverk og Grunnloven.

• Folk har ikke fått stemme over avtalene, og oppgivelsen av den nasjonale selvråderetten de innebærer.

• EU er basert på fri flyt av varer, kapital, arbeidsfolk og tjenester. Det skader miljøet, og strøm er i alle fall ikke egnet for fri flyt og handel på børs.

EU-tilhengerne tror Norge vil få en hånd på rattet med medlemskap, men Norge er et bitte lite land som vil få 13 av 705 representanter i EU-parlamentet , altså 1,8 % av stemmene. Når vi mister kontrollen med strømmen vår, mener vi det er på tide å ta opp kampen for Norge mot EØS . Både medlemmer og sympatisører er vel møtt til å diskutere hva vi nå bør gjøre i denne situasjonen.

 

Stort bilde i toppen: Krafta er vår

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.
arrangement
Torsdag 30. mai 2024 kl. 19:00 - 21:00 Teams

Finnmark Nei til EU - årsmøte 2024

Påmelding til årsmøte sendes til: brithastavang@me.com