ARRANGEMENT
Lørdag 07. mars 2020 kl. 12:30 Molde, Frivilligsentralen, Vektergata 3 (ved utgangen av P-tunnelen)

Møre og Romsdal Nei til EU - Årsmøte 2020

Møre og Romsdal Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 7. mars kl 12:30 – 14:30 på Frivilligsentralen, Vektergata 3 (ved utgangen av P-tunnelen) i Molde.

Vanlige årsmøtesaker.

Norge melkes mer enn før gjennom EØS og vi må øke motstanden og medlemstallet i Nei til EU.

Vår viktigste arbeidsoppgave 2020

Samme sted kl. 11.00 arrangeres det et åpent møte med tema: Utenlandskabler og vindkraft - resultatet av en feilslått energipolitikk. Hogne Hognstad innleder. Se mer i denne lenken:

Alle ønskes velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret i Møre og Romsdal Nei til EU