Stopp EUs fjerde jernbanepakke

Stortinget kan i høst komme til å frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må Stortinget forhindre ved å si nei til EUs fjerde jernbanepakke mener årsmøtet i Nord-Trøndelag Nei til EU.

Jernbanen må fortsatt være underlagt folkevalgt kontroll. Dette er noe velgerne er enig i. Årsmøtet viser til en ny meningsmåling fra Sentio hvor bare 2 av 10 svarer at EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant FrP og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå. 61 % av de spurte mener norsk jernbane ikke blir sikrere og bedre ved at vi gir fra oss myndighet til EU og EUs jernbanebyrå, noe som skjer hvis EUs fjerde jernbanepakke innføres i EØS-avtalen. 

Blant FrPs velgere er det et klart flertall, 64%, som ikke tror den blir sikrere. Dette er interessant. Ap, Sp, SV, Rødt og MDG har allerede signalisert at de vil stemme imot EUs fjerde jernbanepakke. Årsmøtet i Nord-Trøndelag håper FrP lytter på velgerne og sikrer flertall mot EUs fjerde jernbanepakke.

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Nei til EU mener at jernbanepakken ikke kan behandles med alminnelig flertall etter Grunnlovens paragraf 26.2. Regjeringen hevder myndighetsoverføringen er «lite inngripende», noe flere jusprofessorer bestrider. Tilsyn med materiell og togselskaper og godkjenning av sikkerhetsaspektene har stor samfunnsmessig betydning og potensielt konsekvenser for svært mange.  Regjeringens forslag er derfor etter årsmøtets oppfatning grunnlovsstridig.  

Det er heller ikke akseptabelt at Norge blir direkte underlagt et EU-byrå og EU-domstolen. Det er både brudd med intensjonen og beslutningsmekanismene i EØS-avtalen. Det bærende prinsippet i EØS-avtalen er at den bygger på to søyler, EU-søylen og en parallell EFTA-søyle, som Norge er del av. 

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Nei til EU er ikke tilhengere av EØS-avtalen, men vi hegner om suverenitetsvernet i to-pilarsystemet og vetoretten. Regjeringen sier åpent at den velger en én-pilarløsning, og kaller det en «nyskaping innen EØS-retten».

Årsmøtet krever at Stortinget hegner om suverenitetsvernet i to-pilarsystemet og vetoretten, og stemmer nei til EUs fjerde jernbanepakke.