ARRANGEMENT
Lørdag 21. april 2018 kl. 13:00 Thon Hotel Nordlys, Bodø

Årsmøte i Nordland Nei til EU

Nordland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 21. og 22. april 2018 på Thon Hotell Nordlys i Bodø

Nordland Nei til EU avholder sitt årsmøte på Thon Hotel Nordlys i Bodø den 21. og 22. april 2018  Oppstart 21. april kl. 13.00

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, vil delta på årsmøtet og innlede til politisk debatt rett etter åpningen av årsmøtet.

Saksliste:

1.     Åpning av årsmøtet ved fylkesleder Christian Torseth

2.     Konstituering av årsmøtet:

       - Godkjenning av innkalling og saksliste.

       - Valg av møteleder

       - Valg av protokollfører

      -  Valg av to protokollunderskrivere

3.     Årsmelding for 2017

4.     Regnskap og balanse 2017

        Revisjonsberetning 2017

5.     Arbeidsplan 2018

6.     Budsjett 2018

7.     Valg

8.     Avslutning.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet innen 6. april. Sendes til styret v/ sekretær Lars Nielsen, e-post: larsenie@online.no

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her på hjemmesiden etterhvert som de er ferdige. Årsmøtedokumentene finner du her.

Politisk tema for debatt på årsmøtet vil vi komme tilbake til.

Påmelding til styret v / Lars Nielsen
Mobil: 91118597
E-post: larsenie@online.no

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 18:00 Skogbrukets Hus, Kirkegata 70 A, Lillehammer

Lillehammer Nei til EU - Årsmøte

Lillehammer Nei til EU innkaller årsmøte onsdag 20 februar kl. 18.00 i Oppland Bondelags kontorer, Kirkegata 70 A, Lillehammer (Skogbrukets Hus)
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 18:30 Slottsfjellsmuseet, Farmannsveien 30, Tønsberg

Åpent møte om Jernbanepakke 4 og Brexit

Vestfold Nei til EU skal ha åpent møte om Jernbanepakke 4 og Brexit i Slottsfjellsmuseet onsdag 20. februar kl. 18.30.
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 19:00 Haugen, Nysethv. 4, 2830 Raufoss.

Åpent møte om Kabotasjedirektivet

Gjøvik-Toten Nei til EU inviterer til åpent møte om Kabotasjedirektivet og de konsekvensene dette har for trafikksikkerhet og norsk næringsliv.
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 19:00 Haugen, Nysethv. 4, 2830 Raufoss.

Årsmøte i Gjøvik og Toten Nei til EU

Gjøvik og Toten Nei til EU avholder årsmøte onsdag 20. februar kl. 19.00 i lokalene til Raufoss Jern- og metallarbeiderforening på Haugen.