ARRANGEMENT
Lørdag 21. april 2018 kl. 13:00 Thon Hotel Nordlys, Bodø

Årsmøte i Nordland Nei til EU

Nordland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 21. og 22. april 2018 på Thon Hotell Nordlys i Bodø

Nordland Nei til EU avholder sitt årsmøte på Thon Hotel Nordlys i Bodø den 21. og 22. april 2018  Oppstart 21. april kl. 13.00

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, vil delta på årsmøtet og innlede til politisk debatt rett etter åpningen av årsmøtet.

Saksliste:

1.     Åpning av årsmøtet ved fylkesleder Christian Torseth

2.     Konstituering av årsmøtet:

       - Godkjenning av innkalling og saksliste.

       - Valg av møteleder

       - Valg av protokollfører

      -  Valg av to protokollunderskrivere

3.     Årsmelding for 2017

4.     Regnskap og balanse 2017

        Revisjonsberetning 2017

5.     Arbeidsplan 2018

6.     Budsjett 2018

7.     Valg

8.     Avslutning.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet innen 6. april. Sendes til styret v/ sekretær Lars Nielsen, e-post: larsenie@online.no

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her på hjemmesiden etterhvert som de er ferdige. Årsmøtedokumentene finner du her.

Politisk tema for debatt på årsmøtet vil vi komme tilbake til.

Påmelding til styret v / Lars Nielsen
Mobil: 91118597
E-post: larsenie@online.no

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 15. mai 2019 kl. 19:00 Nesodden, Bibloiteket på Tangenten

EØS og norsk selvråderett.

Nesodden Nei til EU inviterer til åpent møte med EØS og norsk selvråderett som tema. Møtet holdes på Biblioteket på Tangenten, onsdag 15. mai kl. 19.00
Onsdag 22. mai 2019 kl. 15:00 - 19:30 Fagforbundet sitt kurslokale i Åsegården, Bjørnsgate 1, 6 etg.

Nei til EU i Hordaland har vårt tradisjonelle faglige halvdagsseminar

Siden det er valg til høsten, vil et gjennomgående tema for seminaret være EØS-medlemsskapet sin betydning for kommuner og fylkeskommuner. Arrangører av seminaret er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU. Vi håper i tillegg å få med noen fagforeninger som arrangører
Torsdag 06. juni 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

EØS og EUs veipakke (også omtalt som mobilitetspakken)

Lin Andrea Gulbandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF) vi innlede om dette. Arrangører av studiemøtet er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU