ARRANGEMENT
Lørdag 21. april 2018 kl. 13:00 Thon Hotel Nordlys, Bodø

Årsmøte i Nordland Nei til EU

Nordland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 21. og 22. april 2018 på Thon Hotell Nordlys i Bodø

Nordland Nei til EU avholder sitt årsmøte på Thon Hotel Nordlys i Bodø den 21. og 22. april 2018  Oppstart 21. april kl. 13.00

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, vil delta på årsmøtet og innlede til politisk debatt rett etter åpningen av årsmøtet.

Saksliste:

1.     Åpning av årsmøtet ved fylkesleder Christian Torseth

2.     Konstituering av årsmøtet:

       - Godkjenning av innkalling og saksliste.

       - Valg av møteleder

       - Valg av protokollfører

      -  Valg av to protokollunderskrivere

3.     Årsmelding for 2017

4.     Regnskap og balanse 2017

        Revisjonsberetning 2017

5.     Arbeidsplan 2018

6.     Budsjett 2018

7.     Valg

8.     Avslutning.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet innen 6. april. Sendes til styret v/ sekretær Lars Nielsen, e-post: larsenie@online.no

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her på hjemmesiden etterhvert som de er ferdige. Årsmøtedokumentene finner du her.

Politisk tema for debatt på årsmøtet vil vi komme tilbake til.

Påmelding til styret v / Lars Nielsen
Mobil: 91118597
E-post: larsenie@online.no

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 26. jan. 2019 kl. 10:00 - 16:00 Thon Hotel Førde

Årsmøte i Sogn og Fjordane Nei til EU

Sogn og Fjordane Nei til EU held årsmøte den 26. januar på Thon Hotel Førde.
arrangement
Onsdag 30. jan. 2019 kl. 18:00 Kantina, Bøndenes hus, Schweigaards gate 34E i Oslo

Årsmøte i Akershus Nei til EU

Årsmøte i Akershus Nei til EU avholdes onsdag 30. januar 2019 kl. 18:00 i kantina Bøndenes hus, Schweigaards gate 34E i Oslo.
Fredag 15. feb. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen

Årsmøte 2019 i Hordaland NtEU vert 15. februar

Hordaland Nei til EU held sitt årsmøte 2019 fredag 15. februar i Bergen. Dagen etter vert det seminar. Som vanleg er enkeltmedlemmer velkomne og det vert årsmøtemiddag og overnatting til sterkt redusert pris.