Borgny Sletten valgt til ny leder i Oppland Nei til EU

Borgny Sletten fra Nord-Fron ble valgt som ny leder i Oppland Nei til EU avholdt sitt årsmøte lørdag 13. februar. Hun overtar ledervervet etter Magne Bekkelund, som forsetter som styremedlem.

På grunn av den pågående pandemien ble årsmøtet avholdt digitalt.

Med seg i styret for Borgny følgende med seg: Magne Bekkelund, Magnhild Strand, Ottar Fuglum, Asgeir Strandlie, Lisa Doublog og Jørund Hassel.

Vararepresentanter: Per Håvar Moe Nevland, Christine Hammerlund, Dag Seierstad, Tor Sundheim og Åse Nordnes.

Årsmøtet vedtok også følgende uttalelse: Kraftprisene koster husholdningene dyrt.

Stort bilde i toppen, Borgny Sletten (Foto: Kathrine Kleveland)