Årsmøtet 2018 - Dokumenter

Årsmøtet avholdes 24. feb kl. 1100 på Honne Hotell og Konferansesenter. Kaffe og rundstykker fra kl 10.30. Her finner du årsmøtedukumentene.

Årsmøtedokumentene vil også bli kopiert opp og lagt ut i årsmøtet.

Årsmøteinnkallingen

Årsmelding 2017

Regnskap 2017 og balanse pr. 31.12.17

Revisjonsberetning 2017

Forslag til arbeidsplan 2018

Budsjett 2018  (NB! Dette er er foreløpig forslag til budsett, endelig budsjettforslag vil bli lagt ut i årsmøtet)

Valgkomiteens innstilling

Vedtektene