ARRANGEMENT
Onsdag 11. mars 2020 kl. 18:00 - 21:00 P-hotels, Grensen 19, 0159 Oslo

NB! UTSATT - Oslo Nei til EU - Fylkesårsmøtet 2020

Fylkesårsmøtet er utsatt. Ny dato for fylkesårsmøtet kommer når det er klart.

Tidsplan:

17:00   Rundstøkker og kaffi
18:00   Innledning v/ EØS- og Schengen-seksjonen i Utenriksdepartementet

19:00   Pause
19:15   Årsmøtet starter
20:00   Pause
20:15   Årsmøtet fortsetter
21:00   Møteslutt

Saksliste:

§ 1   Møtekontituering
§ 2   Årsberetning
§ 3   Regnskap, balanse, noter & revisjonsberetning
§ 4   Kontrollkomiteens beretning
§ 5   Arbeidsplan
§ 6   Budsjett
§ 7   Valg
§ 8   Uttalelser

Dato: Onsdag 11. mars
Sted: P-hotels
Adresse: Grensen 19, 0159 Oslo