ARRANGEMENT
Onsdag 19. april 2023 kl. 19:00 Lambertseter gård, Langbølgen 2B, rom Bråtan

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU - Årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte onsdag 19. april kl. 19.00 på Lambertseter Gård, Langbølgen 2B, rom Bråtan.

Styret i Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU innkaller med dette til årsmøte i laget.

Forslag til dagsorden:

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av møteboka
  3. Årsmelding 2022 – 2023 (se vedlegg)
  4. Regnskap 2022 (se vedlegg)
  5. Innsendte forslag (frist for innsending: 14 dager før årsmøtet)
  6. Arbeidsplan 2023 – 2024 (se vedlegg)
  7. Budsjett 2023 (se vedlegg)
  8. Valg av leder, minst 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité
  9. Møteboka undertegnes og overleveres til valgt leder

Her kan du laste ned innkalling, årsmelding 2022-23, arbeidsplan 2023-24, regnskap 2022 og budsjett 2023.

Årsmøtet begynner med en innledning om temaet: Europa i endring.  Påvirkning på Nei til EU. Vår tidligere generalsekretær Heming Olaussen vil innlede til ordskifte om denne saken som preger vår tid.

Det blir lett servering mellom innledningen og årsmøtesakene.

 

Vennlig hilsen

Styret i Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.
arrangement
Torsdag 30. mai 2024 kl. 19:00 - 21:00 Teams

Finnmark Nei til EU - årsmøte 2024

Påmelding til årsmøte sendes til: brithastavang@me.com