Årsmøte 2019 - Årsmøtedokumenter

Østfold Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 23. mars kl. 10:00 - 15:15 på Bøndenes Hus, Råde. Registrering fra kl 09.30. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene.

Dokumentene vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som de blir ferdige, så følg med fortløpende.

Her kan du laste ned følgende dokumenter:

Innkalling med saksliste/program

Årsmelding 2018

Årsregnskap 2018

Forslag til budsjett 2019

Forslag til arbeidsplan 2019-2020

Valgkomiteens innstilling

Forslag til årsmøteuttalelse:

Utred alternativer til EØS