ARRANGEMENT
Onsdag 11. mars 2020 kl. 18:30 Biblioteket på Tangvall, Rådhusveien 1, Søgne

Vest-Agder Nei til EU - Årsmøte 2020

Vest-Agder Nei til EU innkaller til årsmøte onsdag 11. mars kl. 18.30 i biblioteket på Tangvall i Søgne.

Vanlige årsmøtesaker.

Olaf Gjedrem, nestleder i Nei til EU innleder til temaet «Nei til EU, Brexit, Fellesforbundet og ACER».

Enkel bevertning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til fylkeslagets leder innen 5. mars.

e-postadresse: oaalang@online.no 

eller pr. vanlig post: Vest-Agder Nei til EU v/ Ole Langeland, Auglandslia 15 D, 4620 Kristiansand

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Vest-Agder Nei til EU v/Ole Langeland, leder. Tlf. 48 12 71 21