ARRANGEMENT
Torsdag 05. mars 2020 kl. 18:30 Bondelagets kontor, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Vestfold Nei til EU - Årsmøte

Vestfold Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 5. mars kl. 1830 på Bondelagets kontor, Gjennestad.

Vanlige årsmøtesaker. 

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland innleder.

Saksdokumenter finner du her.

Vel møtt!

Vestfold Nei til EU v/ Styret