For eller mot at Norge skal gå ut av EUs energibyrå/ACER

Gjennom tilslutningen til EUs energiunion har Norge i realiteten overført myndighet til EUs energibyrå ACER, som gjør vedtak gjennom EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som skal være uavhengig fra norske myndigheter.

Stortingsflertallet vedtok EUs Energipakke 3 i mars 2018. Målet for EU er fri flyt av energi i det indre marked. Norge har dermed gitt fra seg muligheten til å styre strømprisen. Om strømprisen blir så høy at den truer lønnsomhet i industrien og gir usosiale kostnader til varme i våre hjem, kan ikke Norge strupe strømeksporten for å holde prisene nede. Norge kan heller ikke styre kraftentil å legge om samfunnet i grønn retning. EUs Energipakke 4 (også kalt «Ren energi»-pakken) gir ACER enda mer myndighet, og EU-byrået kan opprette avdelingskontor i Norge – selv om norske myndigheter skulle være uenig. Nei til EU krever at vetoretten i EØS brukes mot myndighetsoverføringen i Energipakke 4.Fellesforbundet krever at Norge må gå ut av ACER. Det er et krav Nei til EU støtter. EØS-avtalen har ikke egne bestemmelser om å reversere tidligere vedtak, men situasjonen vil være nokså lik det å bruke vetoretten, og kan løses gjennom forhandlinger med EU og EØS-landene Island og Liechtenstein.

For eller mot at Norge skal gå ut av EUs energibyrå/ACER