Svar: For eller mot å ta Norge ut av EUs energibyrå/ACER

Her ser du partienes standpunkter.

For å ta Norge ut av EUs energibyrå/ACER

Partioversikter9

Partiene Fremskrittspartiet, Rødt, Senterpartiet og SV vil ta Norge ut av EUs energibyrå/ACER. 

Mot å ta Norge ut av EUs energibyrå/ACER

Partioversikter10

Partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Venstre vil ikke ta Norge ut av EUs energibyrå/ACER. 

Vet ikke/Ingen mening

Alle stortingspartiene har tatt standpunkt til å ta Norge ut av EUs energibyrå/ACER. 

Neste spørsmål:

5. For eller mot EUs fjerde jernbanepakke