For eller mot EUs fjerde jernbanepakke

EUs fjerde jernbanepakke melder norsk jernbane inn i EU. Det er Nei til EU mot.

EU-pakken betyr anbudstvang på jernbanen, uavhengig av politisk stemning og flertall i Norge. Dermed frasier Stortinget seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtiden. På grunn av geografi og klima følger vår jernbane strenge sikkerhetsforskrifter fastsatt av norske samferdselsmyndigheter. Fjerde jernbanepakke gir EU myndighet til å fastsette, og i verste fall svekke, de strenge sikkerhetsforskriftene vi har i dag. Myndighet overføres direkte til EUs jernbanebyrå, EU-domstolen og EU-kommisjonen. Det gjør EØS-avtalen mer likt et EU-medlemskap, og er i strid med forutsetningene om at Norge ikke skulle være underlagt EU.Derfor er EUs fjerde jernbanepakke ikke en legitim del av EØS-avtalen, og et nytt storting mai ikke la seg diktere av EUs anbudstvang.

For eller mot EUs fjerde jernbanepakke