Svar: For eller mot EUs fjerde jernbanepakke

Her ser du partienes standpunkter.

For EUs fjerde jernbanepakke

Partioversikter11

Partiene Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er for EUs fjerde jernbanepakke. 

Mot EUs fjerde jernbanepakke

Partioversikter12

Partiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Senterpartiet og SV er mot EUs fjerde jernbanepakke. 

Vet ikke/Ingen mening

Alle stortingspartiene har tatt standpunkt til EUs fjerde jernbanepakke. 

Neste spørsmål:

6. For eller mot å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit