Streik mot bemanningsbransjen 15. november 2017. EØS, vikarbyrådirektivet og arbeidslivet var viktige tema.

Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

Nei til EU var mot EUs vikarbyrådirektiv fordi vi mente det ville hindre nasjonale tiltak mot bemanningsbransjen dersom det ble nødvendig.

Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. Eksemplene er mange på bemanningsbyråer som driver med sosial dumping. Blant annet Fellesforbundet krever at bemanningsbransjen avvikles i sin nåværende form, med forbud mot innleie i enkelte områder og bransjer.

Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

 

Stort bilde i toppen: Streik mot bemanningsbransjen 15. november 2017. EØS, vikarbyrådirektivet og arbeidslivet var viktige tema. (Jan Steinholt)