Svar: Foretrekker du EØS eller handelsavtale

Her ser du partienes standpunkter.

Foretrekker EØS-avtalen

Partioversikter8

Partiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Venstre foretrekker EØS-avtalen. 

Foretrekker en handelsavtale

Partioversikter7

Partiene Rødt, Senterpartiet og SV foretrekker en handelsavtale. 

Vet ikke/Ingen mening

Alle stortingspartiene har tatt standpunkt til EØS-avtalen eller en handelsavtale. 

Neste spørsmål:

4. Vil at Norge skal gå ut av EUs energibyrå/ACER