Bruken av bemanningsforetak som baserer seg på arbeidskraft fra andre land i EØS-området er et stort problem i flere bransjer. Økokrim og fagbevegelsen har avdekket en lang rekke tilfeller av skatteunndragelser og arbeidere på slavelignende kontrakter med luselønn.

Svar: For eller mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv

Her ser du partienes standpunkter.

For EUs forslag til minstelønnsdirektiv

Partioversikter15

Fremskrittspartiet er for EUs forslag til minstelønnsdirektiv. 

Mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv

Partioversikter16

Partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Rødt, Senterpartiet og SV er mot EUs forslag til minstelønnsdirektiv. 

Vet ikke/Ingen mening

Partioversikter17

Partiene Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Venstre har ikke behandlet EUs forslag til minstelønnsdirektiv. 

Neste spørsmål:

8. Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

 

Stort bilde i toppen: Bruken av bemanningsforetak som baserer seg på arbeidskraft fra andre land i EØS-området er et stort problem i flere bransjer. Økokrim og fagbevegelsen har avdekket en lang rekke tilfeller av skatteunndragelser og arbeidere på slavelignende kontrakter med luselønn. ((Foto: EU))