Kathrine har så langt vervet 7 nye medlemmer

- Hvordan skal jeg forvente at andre skal verve nye medlemmer om ikke jeg som leder verver aktivt selv, sier lederen i Nei til EU.

Kathrine vervet flere på 1. maiarrangementet hun deltok på i Arendal.

– Det gjelder rett og slett å spørre, sier Kathrine og viser til at flertallet av befolkningen er mot norsk EU-medlemskap, og det skader aldri å spørre noen om de vil bli medlem i Nei til EU!


Hun forteller at hun har vervet sju nye medlemmer så langt i verveperioden. Nei til EU kjører en aktiv verveaksjon, der det blant annet er laget videoer med temaene Verden er større enn EU, Vi vil styre fiskeressursene selv, EØS gjør SFO dyrere og EU skal ikke styre over norsk jernbane, og oppfordrer folk til å bli med i Nei til EU.  

Vi trenger deg som medlem.

Fjorårets medlemsvekst og 2000 nyinnmeldinger viser at det er mulig å verve nye medlemmer i kampen mot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen. Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk.
Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag.

Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med rundt 21 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

Nå er Nei til EU sin vervekampanje i gang, og det verves aktivt ute i alle fylkene. Vi skal sammen sørge for enda flere medlemmer og et enda sterkere Nei til EU.

Verveansvarlig Karl-Sverre Holdal kan fortelle at det så langt i verveperioden er kommet 101 nye medlemmer, men vi har plass til fler, så bli medlem om du ikke er, eller bli med oss å verve flere medlemmer! Bli medlem!