Vi trenger deg som medlem

Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med i overkant av 22 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

La oss beholde makten over energipolitikken vår. Bli medlem i Nei til EU. Vi forsvarer folkestyret og sier nei til å gi EU mer makt i Norge! Les mer om EUs energiunion her.

Medlemskontingenten gjør at vi er i stand til å tilby grundig og gjennomdokumentert argumentasjon mot norsk medlemskap i EU. Dette arbeidet er et svært viktig bidrag til at vi nå har hatt nei-flertall på meningsmålingene i over ti år.

Nei til EU jobber med mange viktige saker i tillegg til å jobbe mot norsk EU-medlemskap. For eksempel er kampen mot EU-tilpasning gjennom EØS-avtalen noe av det vi jobber mest med. Selv om medlemskapsdebatten ikke er dagsaktuell i dag, trenger derfor Nei til EU alle de medlemmene vi kan få for at våre krav om mindre EU-tilpasning skal bli hørt.

Med i overkant av 22 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde, og vi blir hørt.

Som hovedmedlem får du tilsendt medlemsavisa Standpunkt om lag fire ganger i året. Du kan også abonnere gratis på skriftserien Vett. Serien fordyper seg i ulike sider ved EUs politikk, som for eksempel TTIP/TISA, miljøpolitikk, kommunalpolitikk, EØS og andre tema. Heftene gir fyldig informasjon til deg som vil vite litt mer.

Nei til EU arrangerer åpne møter, konferanser og andre kurs i regi av både fylkeslag og på landsplan. Du velger selv hvor aktiv du ønsker å være.

Medlemskap koster 200 kr første året, 395 kr påfølgende år. Husstandsmedlemskap koster 150 kr første året, og 250 kr påfølgende år. Har du et hovedmedlem i husstanden og ønsker husstandsmedlemskap, send oss innmelding på e-post. Blir du husstandsmedlem, får du ikke Standpunkt.

Vi håper at du vil ha glede og nytte av medlemskapet ditt i Nei til EU!