Vi trenger deg som medlem

Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med rundt 20 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

 

Medlemskontingenten gjør at vi er i stand til å tilby grundig og gjennomdokumentert argumentasjon mot norsk medlemskap i EU. Dette arbeidet er et svært viktig bidrag til at vi nå har hatt nei-flertall på meningsmålingene i over ti år.

Nei til EU jobber med mange viktige saker i tillegg til å jobbe mot norsk EU-medlemskap. For eksempel er kampen mot EU-tilpasning gjennom EØS-avtalen noe av det vi jobber mest med. Selv om medlemskapsdebatten ikke er dagsaktuell i dag, trenger derfor Nei til EU alle de medlemmene vi kan få for at våre krav om mindre EU-tilpasning skal bli hørt.

Med rundt 20 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde, og vi blir hørt.

Som hovedmedlem får du tilsendt medlemsavisa Standpunkt tre ganger i året. Du kan også abonnere gratis på skriftserien Vett. Serien fordyper seg i ulike sider ved EUs politikk, som for eksempel EØS, arbeidsliv, EUs utvikling, miljøpolitikk og andre tema. Heftene gir fyldig informasjon til deg som vil vite litt mer.

Nei til EU arrangerer åpne møter, konferanser og andre kurs i regi av både fylkeslag og på landsplan. Du velger selv hvor aktiv du ønsker å være.

Medlemskap koster 200 kr første året, 435 kr påfølgende år. Husstandsmedlemskap koster 150 kr første året, og 260 kr påfølgende år. Har du et hovedmedlem i husstanden og ønsker husstandsmedlemskap, send oss innmelding på e-post. Blir du husstandsmedlem, får du ikke Standpunkt.

Vi håper at du vil ha glede og nytte av medlemskapet ditt i Nei til EU!

RELATERT

Les om andre temaer i Kunnskapsbank

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

08. nov. 2022

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

Fylkeslederne debatterer stortingsvalgkampanjen

12. april 2021

Fredag 16. april møtes fylkeslederne til møte på nett for å snakke om planene for Nei til EU i stortingsvalgkampen.

Medlemmene strømmer til Nei til EU

19. mars 2021

Vi har fått over 400 nye medlemmer hittil i mars!

Verv og vinn mange flotte vervepremier! 

11. mars 2021

Vervekonkurranse 1. mars til 30. juni: Nå utfordrer vi akkurat deg til å bli med å verve nye medlemmer til Nei til EU. 

Brett opp ermene! 

09. mars 2021

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.