Vi trenger deg som medlem

Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med rundt 21 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

Nå er Nei til EU sin vervekampanje i gang! Vi skal sammen sørge for enda flere medlemmer og et enda sterkere Nei til EU. For å nå målet om 300 nye medlemmer må alle verve, og alle fylkeslag må bidra. Fjorårets medlemsvekst og 2000 nyinnmeldinger viser at det er mulig å verve nye medlemmer i kampen mot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen.

  • Kathrine Kleveland har vervet sju nye medlemmer i kampanjeukene. Les mer her.

vervekampenje FIRE 2019
Petter Myklebust, Reidun Heggen, Eva Marie Mathisen og Kathrine Kleveland ønsker deg velkommen som medlem i Nei til EU.

 


Bli medlem!

Medlemskontingenten gjør at vi er i stand til å tilby grundig og gjennomdokumentert argumentasjon mot norsk medlemskap i EU. Dette arbeidet er et svært viktig bidrag til at vi nå har hatt nei-flertall på meningsmålingene i over ti år.

Nei til EU jobber med mange viktige saker i tillegg til å jobbe mot norsk EU-medlemskap. For eksempel er kampen mot EU-tilpasning gjennom EØS-avtalen noe av det vi jobber mest med. Selv om medlemskapsdebatten ikke er dagsaktuell i dag, trenger derfor Nei til EU alle de medlemmene vi kan få for at våre krav om mindre EU-tilpasning skal bli hørt.

Med rundt 21 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde, og vi blir hørt.

Som hovedmedlem får du tilsendt medlemsavisa Standpunkt tre ganger i året. Du kan også abonnere gratis på skriftserien Vett. Serien fordyper seg i ulike sider ved EUs politikk, som for eksempel EØS, arbeidsliv, EUs utvikling, miljøpolitikk og andre tema. Heftene gir fyldig informasjon til deg som vil vite litt mer.

Nei til EU arrangerer åpne møter, konferanser og andre kurs i regi av både fylkeslag og på landsplan. Du velger selv hvor aktiv du ønsker å være.

Medlemskap koster 200 kr første året, 415 kr påfølgende år. Husstandsmedlemskap koster 150 kr første året, og 250 kr påfølgende år. Har du et hovedmedlem i husstanden og ønsker husstandsmedlemskap, send oss innmelding på e-post. Blir du husstandsmedlem, får du ikke Standpunkt.

Vi håper at du vil ha glede og nytte av medlemskapet ditt i Nei til EU!

reLATERT

Les om andre temaer i Kunnskapsbank

Nye medlemmer på Bondetinget

12. juni 2019

Å produsere mat er ingen privatsak. Det er mer og mer en allmenninteresse, sa Bondelagets leder Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøte på Lillehammer 5. juni, der tillitsvalgte fra hele landet satte hverandre i stevne.

Vervekampanjen 2019: Kathrine vervet sju nye medlemmer

13. mai 2019

– Hvordan skal jeg forvente at andre skal verve nye medlemmer om ikke jeg som leder verver aktivt selv, sier Nei til EU-lederen.

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

– Verda er større enn EU. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Reidun Heggen.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

– Er dere klare for å bygge et enda sterkere Nei til EU?

22. mars 2019

– Fra 22. april til 6. mai kjøres det verve og aktivitetsuker i hele organisasjonen, sier Karl-Sverre Holdal, organisasjonsrådgiver og verveansvarlig i Nei til EU.

Vervestand i Tromsø

29. april 2017

I dag stod medlemmer av Troms Nei til EU på vervestand i Storgata i Tromsø i nydelig vårsol.