Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Aust-Agder Nei til EU!

Aust-Agder Nei til EU på Landbrukets dag på Evjemoen

Aust-Agder Nei til EU deltar med stand på Landbrukets dag på Evjemoen denne helgen, 12-14 august.

PRESSEMELDING

Aust-Agder Nei til EU støtter Industriaksjonen

Strømkrisen i Norge med ekstreme priser på elektrisk kraft fra høsten 2021 fortsetter i 2022. Prisene er nå skamløse – opptil 10-20 ganger kostpris. Dette er ødeleggende for småbedrifter og truer arbeidsplasser og virksomhet i kraftkrevende industri. Det rammer familier i alle lag av folket.

EUs utvikling

Olaf Gjedrem sin appell under Arendalsuka

– Sjølv om mandatfordelinga skulle verte den same som ved valet i 2013, så syner resultata at eit nytt Storting får 73 EU-motstandarar. Berre 38 seier no at dei er for medlemskap. Det er ei kraftig endring i positiv lei, sa Olaf Gjedrem, fungerande leiar i Nei til EU, i sin appell under Arendalsuka 2017.