Mange spennende seminar og studiemøter i Hordaland våren 2019

Nå er Hordaland Nei til EU sine studiemøter og seminar for våren 2019 klare. Her er det bare å sette av tid i kalanderen

Vi hadde - som noen vet - et seminar 16. mars knyttet til vårt årsmøte. Helene Bank fra For Velferdsstaten innledet om "Privatisering av offentlig sektor. Velferdsprofitørene kontra kommunal drift". Gunnar Rutle, fylkesleder Hordaland Nei til EU, innledet om Hjelmengutvalget: Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører. Hva betyr det for det offentlige tjenestetilbudet?

Planen videre er:

24. april kommer Morten Harper, politisk rådgiver i Nei til EU og snakker om ACER og om energipriser i tilknytning til det. Han vil også si litt om det som skjer på Island i forbindelse med ACER, samt om Nei til EU sitt søksmål mot Stortingets ACER-vedtak..

Møtet blir i Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4 kl 1800-2000:

22. mai har vi vårt tradisjonelle faglige halvdagsseminar kl 1500 - 1930. Denne gangen blir det i Fagforbundet sitt kurslokale i Åsegården, Bjørnsgate 1, 6 etg. Programmet er som følger (rekkefølge på innlederne er ikke klar ennå)

Seminaret er åpent for alle og det er gratis, men pga matservering må vi ha påmelding innen onsdag 15. mai. Hvis du ikke har meldt deg på kan du likevel komme, men da har vi ikke nok mat til deg.

Du kan melde deg på på skjemaet som du finner her: Skulle du få problem med å bruke skjemaet kan du melde deg på til sekretær i Hordaland Nei til EU, Toril Mongstad, tlf 90026044, eller sende en e-post hordalandnteu@gmail.com. Pass på at du får med de opplysningene vi ber om på skjemaet.

Vi starter kl 1500- 1530 med registrering og en liten matbit

Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Han vil snakke om EØS og kommunevalget

Herdis Helle, saksbehandler hos kommuneadvokaten i Bergen vil snakke om Hjelmengutvalget (Rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører). Hun har doktograd om Konkurransereglane i EU- og EØS-retten og har skrevet kommuneadvokaten i Bergen sitt fagnotat om Hjelmengutvalget.

Boye Ullmann vil snakke om Oslomodellen. Han er faglig leder i Nei til EU, og arbeider i Fellesforbundet som organisasjonsarbeider for rørleggerne. Her ble det en endring. Boye kunne ikke komme, og Innledning ble da ved Lars Mamen. Han er tømrer, har vært regionalt verneombud for byggebransjen i Buskerud. Nå er han prosjektleder for Fair Play Bygg i Oslo og omegn, en uropatrulje som skal gå etter kriminelle i byggebransjen, og er en av dem som best kjenner problemene med bemanningsbyråer og sosial dumping. Oslomodellen er en videreutvikling av den såkalte Telemarksmodellen. Poenget er at kommunen stiller klare krav til entrepenører som tar arbeid for kommunen. Hensikten er å motvirke sosial dumping.

6. juni kommer Lin Andrea Gulbandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF) og snakker om EØS og EUs veipakke (også omtalt som mobilitetspakken). Hun vil bl.a legge vekt på kabotasjereglene og arbeidstidsreglene. Her ble det også endring. Lin ble sjuk, men vi var så heldig å få Geir Kvam fra Transportarbeiderforbundet (NTF) som erstatter. Geir Kvam er utreder ved NTF sitt hovedkontor med spesielt ansvar for mobilitetspakken. 

Møtet blir i Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen, kl 1800-2000