ARRANGEMENT
Onsdag 22. mai 2019 kl. 15:00 - 19:30 Fagforbundet sitt kurslokale i Åsegården, Bjørnsgate 1, 6 etg.

Nei til EU i Hordaland har vårt tradisjonelle faglige halvdagsseminar

Siden det er valg til høsten, vil et gjennomgående tema for seminaret være EØS-medlemsskapet sin betydning for kommuner og fylkeskommuner. Arrangører av seminaret er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU.

Seminaret har - som du ser - allerede vært. Men et referat sammen med innledningene finner du her

Seminaret er åpent for alle og det er gratis, men pga matservering må vi ha påmelding. Vi har fått utsatt påmeldingsfristen til tirsdag 21. mai kl 1200. og tiden er nå ute. Men hvis du ikke har meldt deg på kan du likevel komme, men da har vi ikke nok mat til deg.

Du kan melde deg på på skjemaet som du finner her: Skulle du få problem med å bruke skjemaet kan du melde deg på til sekretær i Hordaland Nei til EU, Toril Mongstad, tlf 90026044, eller sende en e-post til hordalandnteu@gmail.com. Pass på at du får med de opplysningene vi ber om på skjemaet.

Program: Merk at vi har måttet bytte om på to programposter: Toril Mongstad kommer først, og Lars Mamen kommer nest sist.

1500-1530
Frammøte, registrering og en liten matbit. Åpning ved leder i Hordaland Nei till EU, Gunnar Rutle
1530-1620
Meldepliktdirektivet. Innledning ved Toril Mongstad, nestleder i Hordaland Nei til EU. Dette er et forslag til nytt EØS-direktiv der kommunene skal pålegges å melde fra på forhånd til ESA om alle saker der det kan tenkes at ESA vil ha innvendinger. 
Pause
1630-1720
Hjelmengutvalget (Rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører). Innledning ved Herdis Helle, saksbehandler hos kommuneadvokaten i Bergen. Hun har doktorgrad om Konkurransereglene i EU- og EØS-retten og har skrevet kommuneadvokaten i Bergen sitt fagnotat om Hjelmengutvalget. Her kan du finne en innledning og en uttalelse om Hjelmengutvalget.  
Pause
1730-1820
Oslomodellen. Innledning ved Lars Mamen. Han er tømrer, har vært regionalt verneombud for byggebransjen i Buskerud. Nå er han prosjektleder for Fair Play Bygg i Oslo og omegn, en uropatrulje som skal gå etter kriminelle i byggebransjen, og er en av dem som best kjenner problemene med bemanningsbyråer og sosial dumping. Oslomodellen er en videreutvikling av den såkalte Telemarksmodellen. Poenget er at kommunen stiller klare krav til entreprenører som tar arbeid for kommunen. Hensikten er å motvirke sosial dumping.
Pause
1830-1920
EØS og kommunevalget. Innledning ved Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet.
1920 Avslutning

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 26. okt. 2019 kl. 11:00 - 14:00 Kirkenær, Grue Barne- ungdomsskoles aula

Åpent seminar i Kirkenær

Tema er EØS-avtalens miljøbestemmelser og EØS-avtalens påvirkning på norsk jordbruk og matproduksjon.
arrangement
Mandag 28. okt. 2019 kl. 19:00 Rådhusteatret i Ski, Auduns sal. Adresse Idrettsveien 8.

Åpent møte med Sigbjørn Gjelsvik i Ski

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik taler og innleder til debatt: Strømpriser, EØS og norsk, grønn energipolitikk
Tirsdag 29. okt. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

Studiemøte om ACER og EUs 4. energidirektiv

Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig. Nei til EU har gått til sak mot statsminister Erna Solberg. Staten, ved regjeringsadvokat Seiersted vil avvise søksmålet. Spørsmålet om å avvise saken var oppe i Oslo Tingrett 23. september. Nei til EUs advokater mener det er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten.
arrangement
Torsdag 31. okt. 2019 kl. 18:00 LO-senteret på Nordsiden i Hønefoss

Ringerike Nei til EU innkaller til årsmøte

Ringerike Nei til EU avholder årsmøte torsdag 31 oktober kl. 18.00 i LO-senteret på Nordsiden i Hønefoss.