Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Nord-Trøndelag Nei til EU!

KONTAKT

image-contact

Nord-Trøndelag Nei til EU
v/ Bjørn Aaneng

Spillumshøgda 12

7820 Spillum

Mobil: 911 36 477

E-postadressen til Nord-Trøndelag Nei til EU er nord-trondelag@neitileu.no

 

KART

Annet:
Bankkonto: 9365.17.54273
Organisasjonsnummer 971 384 751

Generell kontakt:

Vet du ikke hvem som bør lese din henvendelse? Send den til neitileu@neitileu.no 


 

Nord-Trøndelag NEI TIL EU

Her finner du kontaktinformasjon til fylkesstyret og lokallaga.

employee

Bjørn Aaneng

Leder

Spillumshøgda 12, 7820 Spillum

911 36 477